Szukaj:

Wyniki finansowe GK Apator za II kwartały 2017 roku

2017-08-31

Wyniki finansowe GK Apator za II kwartały 2017 roku

31 sierpnia Zarząd Apator S.A. opublikował sprawozdanie finansowe za 6 miesięcy 2017 roku raportując poprawę wyników rok do roku. Istotny wzrost przychodów oraz poprawa marż w segmencie pomiarowym, a także efekty inicjatyw związanych z poprawą efektywności, pozytywnie wpłynęły na wyniki skonsolidowane oraz saldo przepływów pieniężnych. W rezultacie obniżył się poziom zadłużenia netto grupy kapitałowej.

Podsumowanie wyników finansowych grupy Apator za 6 miesięcy 2017 roku:

WynikiRaportowanieOczyszczone
PLN tys.6M 20176M 2016Zmiana6M 20176M 2016Zmiana
Sprzedaż 460 663 420 321 9,6% 460 663 420 321 9,6%
EBITDA 60 493 56 560 7,0% 67 175 56 560 18,8%
Zysk netto 29 360 28 389 3,4% 34 677 28 389 22,1%

Istotny wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (9,6% r/r) grupa Apator zawdzięcza przede wszystkim bardzo dobrym wynikom segmentu pomiarowego (wzrost przychodów o 15,9% r/r). Kluczowym czynnikiem wzrostu był eksport (wzrost o 23% r/r), w tym istotne kontrakty dotyczące sprzedaży wodomierzy (Etiopia) i gazomierzy (Holandia i Wielka Brytania). W konsekwencji udział sprzedaży zagranicznej w łącznych przychodach grupy osiągnął poziom 58%.

Wysoki poziom sprzedaży, a także efekty inicjatyw, mających na celu poprawę efektywności, zapewniły grupie Apator poprawę raportowanych wyników finansowych oraz poprawę lub utrzymanie raportowanych marż na wszystkich poziomach. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zysku brutto ze sprzedaży aż o 16,9% (PLN 126,7 mln).

Raportowane zyski EBITDA i netto wzrosły rok do roku pomimo jednorazowych bezgotówkowych korekt wprowadzonych do sprawozdania w związku z zaniechaniem wybranych projektów rozwojowych, ujednoliceniem sposobu ujęcia prac rozwojowych oraz rezerwami na utratę wartości zapasów. Korekty księgowe dotyczyły głównie spółki Apator Elkomtech.

Zarząd szczególnie pozytywnie ocenia konwersję wyników na gotówkę (saldo przepływów operacyjnych na poziomie PLN 82,4 mln tj. istotnie powyżej raportowanego zysku EBITDA) wynikającą z poprawy wyników, zamknięcia i rozliczenia kontraktów rozpoczętych jeszcze w 2016 roku oraz lepszego zarządzania kapitałem obrotowym, gdzie mimo wzrostu poziomu przychodów ze sprzedaży udało się skutecznie obniżyć poziom należności przy jednoczesnej poprawie warunków kredytu kupieckiego. W konsekwencji zadłużenie netto grupy Apator spadło do poziomu PLN 121 mln (1xLTM EBITDA).

W raporcie okresowym Zarząd Apator poinformował również o podpisaniu przez Apator Rector i Energa Operator, w lipcu br., porozumienia dotyczącego warunków zakończenia i ostatecznego rozliczenia Projektu SID, rozpoczętego jeszcze w 2010 roku. Warunki porozumienia potwierdziły poziom rezerw utworzonych w związku z tym projektem na koniec 2016 roku. Apator Rector prowadzi rozmowy dotyczące podpisania analogicznego porozumienia, dotyczącego drugiego z opóźnionych projektów,
z Tauron Dystrybucja. Powyższe informacje potwierdzają, że proces poprawy sytuacji spółki Apator Rector realizowany jest zgodnie z planem.

Wyniki za 6 miesięcy 2017 roku oznaczają realizację prognozy rynkowej przychodów ze sprzedaży na poziomie 51% oraz zysku netto na poziomie 39% (wynik raportowany) i 46% (wynik oczyszczony z korekt jednorazowych). Biorąc pod uwagę, że wyniki grupy Apator są sezonowo lepsze w drugim półroczu, Zarząd podtrzymał prognozę rynkową. Na jej pełną realizację, oprócz czynników rynkowych, wpływ będą miały również wyniki negocjacji w sprawie zamknięcia drugiego z projektów prowadzonych przez Apator Rector oraz corocznych testów na utratę wartości aktywów.

Powrót
Rozwiązania dla oszczędnych

Rozwiązanie dla oszczędnych

To proste - licznik działa podobnie jak telefon czy telewizja na kartę.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij