Szukaj:

Wyniki finansowe GK Apator za rok 2017

2018-02-27

Wzrost przychodów oraz zysków, wysoka dynamika eksportu, poprawa efektywności operacyjnej – grupa Apator podsumowuje wyniki 4Q i całego 2017 roku.

  • Wyniki finansowe 1-4Q: skonsolidowane przychody na poziomie 918 mln PLN (+5,7% r/r), dwucyfrowy wzrost EBITDA (+12%, 118 mln PLN), oczyszczony wynik netto Grupy (w 2016 utworzone aktywo podatkowe w kwocie 8,5 mln PLN) wzrósł o 14% do kwoty 56,4 mln PLN (-3,6% r/r dla raportowanych wyników z działalności kontynuowanej i zaniechanej).
  • Wzrost sprzedaży w segmencie pomiarowym (+8% r/r) dzięki dobrym wynikom linii gaz oraz woda i ciepło.
  • Postępująca dywersyfikacja geograficzna sprzedaży: 54% udział eksportu w sprzedaży ogółem (wzrost wartości eksportu +13% r/r).
  • Utrzymanie wysokiej konwersji EBITDA na cash flow operacyjny, skutkujące dalszym obniżaniem zadłużenia i utrzymywaniu bezpiecznej struktury finansowania.
    Istotny wzrost CF operacyjnego r/r (150,3 mln PLN) jako efekt inicjatyw nakierowanych na obniżenie zaangażowania środków w kapitał obrotowy oraz dobrych wyników finansowych.
  • Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2017 w kwocie 1,2 PLN na akcję.
  • Skonsolidowana prognoza wyników finansowych dla działalności kontynuowanej i zaniechanej 2018: przychody w przedziale 850-880 mln PLN, wypracowanie zysku netto w przedziale 65-70 mln PLN.

Grupa Apator, dostawca nowoczesnych urządzeń i systemów pomiarowych dla sektora energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu oraz rozwiązań dla inteligentnej sieci elektroenergetycznej podsumowała efekty swojej działalności w czwartym kwartale oraz w całym 2017 roku.

Skonsolidowane przychody w okresie 1-4Q wzrosły o 5,7% r/r, osiągając poziom 918,3 mln PLN. To głównie efekt dobrych wyników osiągniętych w segmencie pomiarowym, którego udział w przychodach grupy stanowi aż 79,5%. Sprzedaż w linii opomiarowania gazu wzrosła w tym okresie aż o +20% r/r, zaś linia wody i ciepła wygenerowała wzrost sprzedaży na poziomie +17%. Jedynie segment energii elektrycznej, w wyniku niższej kontraktacji w porównaniu do 2016 r., zanotował spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie -14% r/r. EBITDA wzrosła w omawianym okresie o 12% r/r, do 118 mln PLN (także za sprawą dobrego wyniku w segmencie pomiarowym), zaś zysk netto osiągnął poziom 56 mln PLN, co oznacza spadek o 3,6% r/r (wpływ korekty na podatku odroczonym w 2016 r.).

Na skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej w 2017 r. istotnie zaważyły zdarzenia nietypowe, których ujemny wpływ na wynik netto sięgnął 13,6 mln PLN (z czego w 4Q – 6,3 mln PLN). Wśród zdarzeń, które obciążyły wyniki 2017 roku wymienić należy: zmianę kwalifikacji prac rozwojowych zgodnie z grupową polityką rachunkowości, zawiązanie dodatkowych rezerw na naprawy gwarancyjne oraz sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Rowach. Zysk netto z pominięciem zdarzeń jednorazowych osiągnął poziom wyższy o 21% od wypracowanego w 2016 r. (70 mln PLN vs. 58 mln PLN), zaś EBITDA wyniosła 135 mln PLN (+17,6% r/r).

Skonsolidowane przychody w 4Q 2017 r. wyniosły 232 mln PLN (-3,5% r/r), EBITDA osiągnęła poziom 25 mln PLN (-9,3% r/r), zaś zysk netto wyniósł w tym okresie 10 mln PLN (-56,1% r/r). EBITDA skorygowana o zdarzenia nietypowe osiągnęła poziom 33 mln PLN (+18,3% r/r), a zysk netto 16 mln PLN (+17,5% r/r).

Dobre wyniki EBITDA oraz netto w ujęciu oczyszczonym o zdarzenia nietypowe to w głównej mierze efekt poprawy wyniku w segmencie ICT (z -23,5 mln PLN w 2016 r. na -3,5 mln PLN w 2017), wzrostu poziomu zysku w segmencie pomiarowym oraz dynamicznego rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych. Ten ostatni aspekt nabiera znaczenia zwłaszcza w segmencie pomiarowym, gdzie udział eksportu w okresie 1-4Q osiągnął poziom 63%. W tym okresie segment automatyzacji pracy sieci wygenerował 24% przychodów poza Polską. Udział sprzedaży zagranicznej w ujęciu skonsolidowanym wyniósł w okresie 1-4Q 2017 r. 54% (+13% r/r), głównie dzięki realizacji kontraktów w linii gaz (dostawy do UK i Holandii) oraz wzrostu sprzedaży wodomierzy (Etiopia i UE).

Działania Zarządu Apator SA w 2017 r. były skoncentrowane na reorganizacji spółek Apator Elkomtech i Apator Rector (segment APS). W przypadku łódzkiego Elkomtechu prowadzone są działania optymalizujące strukturę kosztową, zaś priorytetem w kontekście Rectora była finalizacja kontraktów dla Energa Operator (zawarte porozumienie) oraz Tauron Dystrybucja (finalizacja mediacji). W wyniku przeprowadzonych działań optymalizacyjnych spółka informatyczna z Zielonej Góry zanotowała znaczną zmianę EBITDA r/r (+20 mln PLN).

- Wobec złożoności naszego otoczenia rynkowego, mimo niesprzyjającego klimatu dla inwestycji w sektorze energetycznym w 2017 r., grupa Apator osiągnęła dobry wynik. Choć trzeba przyznać, że nasze pierwotne założenia były bardziej ambitne. - podsumowuje Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA. – Rok 2018 upłynie pod znakiem definiowania założeń strategii na lata 2019-23. Duże nadzieje wiążemy z realizacją innowacyjnych projektów w linii gaz oraz woda i ciepło, które będą przepustką na wymagających rynkach zagranicznych. Będziemy koncentrować wysiłki na poprawie sytuacji w spółkach Elkomtech i Rector oraz pogłębianiu efektów synergii w grupie, co przyniesie dalszą poprawę efektywności operacyjnej i wymierne korzyści dla naszych Interesariuszy.

Solidne wyniki finansowe oraz skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym przekładają się na silną pozycję gotówkową grupy Apator. Spółka utrzymuje wysoki poziom konwersji EBITDA na cash flow operacyjny – w okresie 1-4Q 2017 wygenerowała 150 mln PLN cash flow operacyjnego (w porównaniu z 65 mln PLN rok wcześniej). W efekcie Apator utrzymuje bezpieczną pozycję finansową – wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 1,07 (narastająco za okres ostatnich 12 miesięcy) – i solidną bazę do realizacji polityki dywidendowej.

Zarząd Apator SA wypłacił w grudniu 2017 roku zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2017 w wysokości 11,6 mln PLN (0,35 PLN na akcję). Jednocześnie Zarząd rekomenduje wypłatę łącznej dywidendy z zysku netto w kwocie 1,2 zł na akcję, czyli łącznie 39,7 mln PLN. Ostateczna decyzja dot. podziału zysku zostanie podjęta podczas ZWZA.

W oparciu o analizę warunków rynkowych oraz perspektywy rozwoju Spółka prognozuje osiągnięcie w 2018 r. skonsolidowanych przychodów z działalności kontynuowanej i zaniechanej w przedziale 850-880 mln PLN oraz wypracowanie zysku netto w granicach 65-70 mln PLN. Prognoza została zbudowana w oparciu o przewidywany wzrost rentowności w grupie Apator.

Zarząd Apator SA poinformował także o zamiarach przeprowadzenia Programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, na który planuje przeznaczyć 20 mln PLN. Proponowana cena skupu akcji została ustalona na poziomie do 30 PLN. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła powyższą propozycję i postanowiła rekomendować jej przyjęcie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowanemu na dzień 28 maja 2018 r.

Podstawowe dane finansowe*

mln zł1-4Q 20171-4Q 2016dynamika4Q 20174Q 2016dynamika
sprzedaż 918 869 +6% 232 241 -3,5%
skorygowana sprzedaż 918 879 +4,5% 232 241 -3,5%
EBITDA 118 105 +12% 25 28 -9,6%
skorygowany wynik EBITDA 135 115 +17,6% 33 28 +18,4%
wynik netto 56 58 -3,6% 10 22 -55,8%
skorygowany wynik netto 70 58 +21% 16 14 +17,6%

Przychody głównych segmentów*

mln zł1-4Q 20171-4Q 2016dynamika4Q 20174Q 2016dynamika
sprzedaż krajowa 400 404 +1% 118 120 -2%
sprzedaż zagraniczna 494 437 +13% 105 114 -8%
segment opomiarowanie 730 678 +7,7% 170 185 -9%
segment automatyzacji pracy sieci 138 138 0% 40 41 -2%

*Prezentowane dane obejmują działalność kontynuowaną i zaniechaną.

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Sadowska
cc group
telefon: +48 22 440 14 40
mobile:  +48 697 613 020
e-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Apator SA tworzy grupę kapitałową, działającą w obszarze opomiarowania gazu, wody, ciepła i energii elektrycznej, aparatury łączeniowej oraz systemów IT dla sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych. W skład grupy wchodzi kilkanaście spółek zarówno krajowych, jak i zagranicznych, których działalność koncentruje się na wytwarzaniu i sprzedaży nowoczesnych urządzeń i systemów pomiarowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, rozdzielczej i sterowniczej, systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć. Apator jest jednym z trzech największych podmiotów tego typu na rynku polskim i wiodącym, uznanym dostawcą na wybranych perspektywicznych rynkach zagranicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 1997 roku.

Powrót
Rozwiązania dla oszczędnych

Rozwiązanie dla oszczędnych

To proste - licznik działa podobnie jak telefon czy telewizja na kartę.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij