Szukaj:

Budowa inteligentnej sieci elektroenergetycznej

Budowa inteligentnej sieci elektroenergetycznej

 

Pilotażowy projekt z udziałem Grupy Apator


Apator Elkomtech – jedna ze spółek Grupy Apator - przeprowadziła w ostatnim czasie pilotażowy projekt automatyzacji linii SN i stacji SN/nn. Realizacja obejmowała wdrożenie zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych), a także modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn. Rozwiązanie zostało wdrożone na terenie bydgoskiego oddziału Enei Operator.  

Budowa inteligentnej sieci elektroenergetycznej     

Celem projektu w Gminie Dąbrowa Chełmińska, na terenie Rejonu
Dystrybucji w Bydgoszczy, była budowa inteligentnej sieci,
modernizacja i przebudowa zasilania. Istniejące stanowiska słupowe
doposażono w sterowniki microBEL_SRS, a nowo wybudowaną stację
kontenerową wyposażono w automatykę, opartą o sterownik microBEL_Sx.
Urządzenie microBEL_Sx pełni rolę wskaźnika przepływu prądu zwarcia,
realizuje pomiary oraz sterowania w linii SN. Sercem stacji jest
sterownik microBEL_ARN, który dzięki pomiarom napięcia z szyn stacji
nn oraz napięcia na odpływach linii nn, za pomocą sterowników
wyniesionych - microBEL_SENS, z przełącznikiem zaczepów ECOTAP VPD
firmy Reinhausen, jest w stanie regulować napięcie zaczepami transformatora.
Regulacja odbywa się w zależności od obciążenia linii nn przez odbiorców.

 

Algorytm microBEL_ARN w pierwszej kolejności reguluje
napięcie na szynach rozdzielnicy nn stacji transformatorowej
tak, aby wartość średnia obliczona na podstawie napięć z 
poszczególnych faz, odpowiadała wartości zadanej. Na tym
etapie nie są uwzględniane napięcia z sensorów
zainstalowanych w głębi sieci. Gdy średnie napięcie na 
szynach mieści się w zadanych granicach, kolejnym krokiem   
jest sprawdzenie, czy napięcia w poszczególnych fazach
mają wartość mieszczącą się w zadanym przedziale.
W przypadku stwierdzenia, że napięcie w którejkolwiek
fazie znajduje się poza dozwolonym przedziałem, algorytm
wylicza czy zmiana pozycji przełącznika zaczepów, która
wyeliminuje taką rozbieżność, nie spowoduje przekroczenia
dozwolonego zakresu napięcia w pozostałych fazach.

   Budowa inteligentnej sieci elektroenergetycznej

Jeśli z oszacowania algorytmu wyniknie, że po zmianie pozycji przełącznika zaczepów wartości napięć będą się mieścić w oczekiwanym przedziale, wówczas wykonywane jest sterowanie, powodujące zmianę pozycji przełącznika zaczepów. Na tym etapie, nie są uwzględniane napięcia z sensorów zainstalowanych w głębi sieci.
Jeżeli napięcia fazowe na szynach mieszczą się w zadanych granicach, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy wartości średnie napięć fazowych mierzone przez sensory w głębi sieci, mieszczą się w zadanym przedziale.
Jeśli napięcie średnie któregoś z sensorów nie spełnia tego warunku, to następuje oszacowanie, czy odpowiednia zmiana pozycji przełącznika zaczepów korygująca odchyłkę napięcia do wartości zadanej, nie spowoduje przekroczenia dozwolonych napięć fazowych na szynach oraz napięć średnich innych sensorów. Jeśli powyższy warunek jest możliwy do spełnienia, zostaje wykonane sterowanie.
W algorytmie przewidziano blokady podnapięciowe i nadnapięciowe, które kontrolują napięcia fazowe we wszystkich punktach pomiarowych, a więc zarówno napięcia fazowe na szynach rozdzielnicy nn, jak i napięcia fazowe z wyniesionych sensorów pomiarowych (microBEL_SENS). Na szynach rozdzielnicy nn jest sprawdzana asymetria napięcia, definiowana jako największa odchyłka napięcia fazowego od wartości średniej.
Powyżej opisano pierwszą część pilotażowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; działanie 1.4.: „Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, z Funduszu Spójności perspektywa 2014-2020”. W projekcie zastosowano rozwiązanie w zakresie automatyzacji linii SN i stacji SN/nn, druga część realizacji przewiduje modernizację sieci na terenie gminy Sicienko.

Doświadczenie zdobyte przez Grupę Apator podczas powyżej opisanej realizacji przełoży się na kolejne projekty, dotyczące wdrażania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań, szczególnie podczas budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych, z uwzględnieniem dynamicznie rozwijających się odnawialnych źródeł energii.

Autor:
Szymon Łabenda
Menedżer Produktu
tel. +48 571 402 122
szymon.labenda@apator.com

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij