Szukaj:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Apator wspólnie z Konsorcjum Smart Power Grids Polska prowadzi dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt badawczo rozwojowy "Badanie skuteczności transmisji PLC po liniach nN I sN" nr projektu INNOTECH-K1/IN1/60/152398/NCBR/12.

Środowisko i BHP

Polityka środowiskowa i BHP

Apator prowadzi politykę ukierunkowaną na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy. Jest firmą przyjazną środowisku. Dba o ekologię poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami, energią, wodą i papierem oraz produkcję przyjaznych dla środowiska wyrobów. Apator promuje również działania ekologiczne wśród swoich pracowników oraz społeczeństwa.

Apator SA podejmuje działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami zawartymi w opracowanym systemie zarządzania środowiskowego według normy PN EN ISO 14001:2004.

Certyfikaty zgodności z wymaganiami unijnych dyrektyw:

 • Certyfikat zgodności z wymaganiami unijnej dyrektywy RoHS (pobierz PDF)
 • Certyfikat zgodności z wymaganiami unijnej dyrektywy REACH (pobierz PDF)

 

Apator SA podejmuje działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami zawartymi w opracowanym systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001:2004

Zgodnie z przyjętą Polityką Zarządzania Apator podejmuje działania skierowane na eliminację zagrożeń wypadkowych i dąży do zmniejszania narażenia pracowników na czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy.

Apator w swojej działalności przyjął i realizuje powyższe założenia poprzez m.in.: organizację stanowisk pracy pod kątem minimalizacji jej wpływu na możliwość występownia zagrożeń stosując nowoczesne urządzenia i zautomatyzowane linie technoologiczne z uwzględnieniem zasad ergonomii, stosowania bezpiecznych dla pracowników materiałów, a kiedy to niemożliwe taką organizację pracy, aby ich wpływ był minimalny.

Ponadto, w ramach tych działań wdrożone zostały zasady 5S, dzięki którym można zachować nie tylko czyste ale i bezpieczne stanowisko pracy. Dodatkowo inwestycje w park maszynowy skierowane są na urządzenia, których wydajność jest na wysokim poziomie, co również umożliwia realizację pracy przy mniejszym lub tym samym obciążeniu dla pracownika.

W ramach ograniczania wpływu czynników pracy prowadzone są pomiary, których krotność odnoszona jest do poziomów określonych przez Polskie prawo w ramach cyklicznie prowadzonej oceny zgodności.

Pracownicy w ramach badań profilaktycznych dodatkowo korzystają z badań, dzięki którym mogą sprawdzić swój ogólny stan zdrowia. Spółka dofinansowuje również zakup okularów (stanowiska komputerowe) oraz organizuje akcje o tematyce profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa pracy. Pracownicy uczestniczą w ćwiczeniach p.poż, udzielania pierwszej pomocy itd. Cyklicznie również prowadzone są przeglądy stanowisk pracy pod kątem ich bezpieczeństwa, ergonomii oraz skuteczności stosowanych środków ochrony indywidualnej. Dużą wartością jest również udział Komisji Ochrony Pracy, której działalność przyczynia się do utrzymania bezpiecznych warunków pracy, które uczestniczy w rozwiązywaniu problemów natury bhp.

Wpływ na środowisko

Zarządzanie aspektami środowiskowymi

 • zarządzanie surowcami, energią i zasobami naturalnymi
  Działania ograniczające zużycie energii elektrycznej, surowców i zasobów naturalnych (m.in. gaz, olej) poprzez zmiany w organizacji pracy, wprowadzanie innowacji i zmiany technologiczne, a także proekologiczne inwestycje;
 • zarządzanie emisją do atmosfery
  Zapobieganie emisjom do powietrza już na etapie projektowania procesu produkcji; pomiary, monitorowanie i analiza emisji;
 • zarządzanie ściekami
  Zapobieganie powstawaniu ścieków: każdy pracownik jest zobowiązany m. in. do podejmowania działań oszczędnościowych wody w obszarze swojego działania, zgłaszanie usterek sieci wodociągowej i armatury; pracownicy działu technologicznego podczas opracowywania nowych technologii lub modernizowania już istniejących, dążą do rozwiązań najbardziej optymalnych (ograniczenie zużycia wody, zmniejszenie ilości ścieków, unikanie powstawania ścieków zawierających substancje niebezpieczne);
 • zarządzanie odpadami
  Recycling, segregowanie, przekazywanie do utylizacji odpadów.

 

Produkty przyjazne środowisku

 • proekologiczne produkty
  Celem firmy jest dostarczanie bezpiecznych i wysokojakościowych wyrobów o najniższej możliwej uciążliwości dla otoczenia, wytwarzanych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pracy. Dlatego konstruktorzy odpowiedzialni są za ocenę potencjalnego wpływu nowo projektowanego wyrobu na środowisko oraz ocenę surowców i procesów technologicznych z punktu widzenia przyjazności dla środowiska.
 • utylizacja zużytych produktów
  Odbieranie od klientów krajowych i zagranicznych zużytych liczników energii elektrycznej, które przekazywane są do utylizacji.

 

Edukacja ekologiczna

 • program segregacji odpadów
  W celu zmniejszenia ilości odpadów w firmie funkcjonuje system segregacji odpadów – w halach produkcyjnych dokonuje się segregacji odpadów poprodukcyjnych, tektury, tworzyw sztucznych, natomiast w części administracyjno-biurowej znajdują się pojemniki na makulaturę.
 • oszczędzanie energii elektrycznej 
  Na terenie firmy umieszczone są specjalne oznaczenia zachęcające do oszczędzania energii elektrycznej,  co przyczynia się do zwiększania świadomości pracowników w zakresie odpowiedzialności za otaczające środowisko
 • zbiórka zużytego sprzętu i baterii
  Kilka razy w roku w przedsiębiorstwie organizowane są nieodpłatne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • lokalne inicjatywy 
  Apator aktywnie współpracuje z Regionalną Agencją Poszanowania Energii w Toruniu, m.in. poprzez realizowanie projektu "Racjonalne zarządzanie energią", który ma na celu poszerzanie wiedzy z zakresu oszczędności energii elektrycznej i dążenie do zrównoważonego rozwoju.
 • proekologiczne rozwiązania w ofercie

  • Portal Liczniki przedpłatowe Liczniki przedpłatowe
   W 2011 r. firma Apator uruchomiła stronę licznikiprzedplatowe.pl – portal edukacyjny promujący proekologiczne idee. Strona jest kompendium wiedzy o nowoczesnych licznikach przedpłatowych typu LEW, których zastosowanie wpływa na racjonalne zużycie energią elektryczną. Odwiedź serwis

  • MoniTorus
   MoniTorus to profesjonalne, nowoczesne narzędzie do zarządzania energią dla osób, które chcą oszczędzać i na bieżąco analizować koszty poniesione na zużycie mediów użytkowych.

   monitorusMoniTorus to przede wszystkim świadome zarządzanie i skuteczna optymalizacja przynosząca wymierne korzyści finansowe i pozafinansowe - zmniejszona ilość zużytej energii oznacza mniejszą eksploatację naturalnych zasobów Ziemi i czystsze środowisko naturalne. Więcej informacji na stronie internetowej: www.monitorus.pl

Inwestycje proekologiczne

Apator podejmuje działania zmierzające do optymalizacji procesów technologicznych, w celu zwiększenia wydajności przy jednoczesnym mniejszym oddziaływaniu na środowisko.

Firma prowadzi działalność w nowoczesnym zakładzie, w którym gospodarowanie mediami energetycznymi i wodą jest ściśle związane z systemem BMS, a także systemem monitorującym rozkłąd zużycia energii elektrycznej (Monitorus).

Ponadto w nowoczesnym budynku zastosowano takie rozwiązania jak:

 • najnowszej generacji układy ogrzewania i klimatyzowania pomieszczeń biurowych i częściowo produkcyjnych,
 • agregaty grzewczo chłodnicze GHP zasilane gazem ziemnym oprócz ciepła i chłodu produkują również energię elektryczną wykorzystywaną na własne potrzeby zakładu,
 • układy rekuperacji ciepła,
 • recykling i odzysk odpadów,
 • odzysk wody deszczowej wykorzystywanej do pielęgnacji terenów zielonych,
 • żaluzje zewnętrzne sterowane automatycznie stacją pogodową powiązane z energooszczędnym oświetleniem pomieszczeń biurowych oraz pozostałych przestrzeni,
 • ograniczenie ilości pojazdów roboczych zasilanych paliwami nieodnawialnymi.

 

Apator -YouTube

 

Apator na YT!

 

Obejrzyj relacje video z najważniejszych wydarzeń naszej firmy.

 
- Produkty
- Eventy
- Targi
- CSR

 

OGLĄDAJ, SUBSKRYBUJ!

 

 

Apator na Facebooku!

 

Apator na Facebooku!

 

Nowa platforma informacyjna online dla tych wszystkich, którzy szukają szybkiego dostępu do najświeższych informacji o firmie.

 

Dołącz do grona naszych znajomych, bądź na bieżąco z newsami o:
- innowacjach Apatora,
- ciekawych wydarzeniach z życia firmy,
- wieściach z branży,
- działaniach z obszaru sponsoringu,
- konkursach i ofertach rekrutacyjnych.

 

CZYTAJ, KOMENTUJ, POLUB!

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij