Szukaj:

Kontakt Relacje Inwestorskie

Jolanta Dombrowska

Dyrektor ds. Zarządzania
i Komunikacji Korporacyjnej

Kontakt

e-mail:ri@apator.com

Współpraca
w zakresie Relacji
Inwestorskich - cc group

e-mail: apator@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami
instytucjonalnymi i analitykami:
tel: +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Monika Pietkiewicz
Rzecznik prasowy Grupy Apator

tel: +48 506 009 308
e-mail: rzecznik.prasowy@apator.com

 

 

Apator SA na GPW  Apator SA członkiem SEG

 

Biegły rewident

Podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2018-2020 jest firma PWC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 14.

Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za lata 2018 - 2020 została opublikowana raportem bieżącym nr 11/2017.

Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z § 20 Statutu Spółki Apator SA, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybierany jest przez Radę Nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

Ponadto przy wyborze firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych stosuje się przejrzyste i jasne kryteria wyboru. Głównymi z nich są:

- doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podobnych grup kapitałowych (w odniesieniu do wielkości GK Apator, rozproszonej struktury geograficznej i branży, w której działa GK Apator),
- doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, kontroli z zakresu IT i ładu korporacyjnego,
- zachowanie zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej,
- brak wystąpienia konfliktu interesów,
- optymalizacja kosztów badania sprawozdań finansowych.

Celem zapewnienia należytej niezależności opinii, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza dokonuje zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na pięć lat.

Badane sprawozdania finansowe za lataPodmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych
2001 - 2004 Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2005 - 2006 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
2007 - 2010 Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2011 - 2013 KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Warszawie
2014 - 2016 KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Warszawie
2017 KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Warszawie
2018-2020 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie

Opinie i raporty niezależnego biegłego rewidenta

Za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z badania skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku

Za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia  2017 roku

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania jednostkowego sprawozdania za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z sprawozdania finansowego grupy Apator za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta wraz  z raportem z badania śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego grupy Apator za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku


Za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta wraz z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta wraz  z raportem z badania śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego grupy Apator za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku

 

Archiwum opinii i raportów niezależnego biegłego rewidenta
rozwiń

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij