Szukaj:

Kontakt Relacje Inwestorskie

Jolanta Dombrowska

Dyrektor ds. Zarządzania
i Komunikacji Korporacyjnej

Kontakt

e-mail:ri@apator.com

Współpraca
w zakresie Relacji
Inwestorskich - cc group

e-mail: apator@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami
instytucjonalnymi i analitykami:
tel: +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Monika Pietkiewicz
Rzecznik prasowy Grupy Apator

tel: +48 506 009 308
e-mail: rzecznik.prasowy@apator.com

 

 

Apator SA na GPW  Apator SA członkiem SEG

 

Kodeks dobrych praktyk

 • Preambuła
  zwiń

  Celem ładu korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, jako zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym, są ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej tych spółek i w istotny sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego. Zasadom „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  2016” i regulacjom z nimi związanym podlegają emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW.

  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” są wynikiem pracy ekspertów wchodzących w skład Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, reprezentujących interesy różnych grup uczestników rynku kapitałowego. Projekt niniejszego zbioru został poddany publicznym konsultacjom, w których wzięli udział profesjonaliści, w tym także przedstawiciele emitentów, inwestorów, instytucji i organizacji zainteresowanych  tematyką  ładu  korporacyjnego  w  spółkach  giełdowych.  Zmiany w Dobrych Praktykach zostały przeprowadzone w sposób zapewniający kontynuację zagadnień ujętych w poprzedniej wersji zbioru zasad ładu korporacyjnego. Odpowiadając na uwagi zgłaszane przez adresatów Dobrych Praktyk, doprecyzowano treść wielu dotychczasowych zasad. Zwiększono wymogi w zakresie wybranych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia corporate governance. Pojawiły się także kwestie dotychczas nieobjęte zbiorem zasad ładu korporacyjnego spółek giełdowych.

  Dla przejrzystości niniejszego dokumentu oraz zaakcentowania najbardziej istotnych zagadnień dokonano nowego podziału tematycznego Dobrych Praktyk. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” składają się z następujących rozdziałów: Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, Zarząd i Rada Nadzorcza, Systemy i funkcje wewnętrzne,  Walne  zgromadzenie  i  relacje  z  akcjonariuszami,  Konflikt  interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi, Wynagrodzenia. Zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (2014/208/UE) przyjęto także nową systematykę zbioru. Zasady numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych Dobrych Praktyk umożliwiają identyfikację rozdziału (początkowa cyfra rzymska), charakter zapisu (zasada: „Z” bądź rekomendacja: „R”) oraz jej numer w danym rozdziale (oznaczony cyfrą arabską).
   
  Każdy rozdział Dobrych Praktyk rozpoczyna się od ogólnego wskazania celu, jaki powinna osiągnąć spółka giełdowa poprzez stosowanie szczegółowych postanowień zawartych w danym rozdziale. Następujące potem rekomendacje podlegają wyłącznie obowiązkowi zamieszczenia informacji na temat ich stosowania w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, stanowiącym część raportu rocznego emitenta.

  W stosunku do zasad szczegółowych Dobrych Praktyk obowiązuje formuła: stosuj lub wyjaśnij (comply or explain). Trwałe niestosowanie danej zasady lub incydentalne jej niezastosowanie rodzi po stronie spółki obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie, w sposób określony w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy. Należy przy tym podkreślić, że wyjaśnienia spółek wskazujące przyczyny i okoliczności niestosowania zasady powinny być na tyle wyczerpujące, by móc stanowić realne źródło informacji o powodach niestosowania danej zasady, jak również pozwalać na dokonanie oceny stosunku spółki do kwestii przestrzegania zasad zawartych w niniejszym zbiorze.

  Przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmiany mają na celu zwiększanie jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże autorzy tego zbioru są przekonani, że spółkom zależy na budowaniu swojej reputacji i utrzymywaniu dobrych relacji z inwestorami. Przejrzysta konstrukcja Dobrych Praktyk, niestawianie nadmiernych barier dzięki sformułowaniu większości zasad w sposób pozwalający na elastyczność w ich wdrożeniu i częste odwoływanie się do zasady adekwatności powinny sprzyjać jak najpełniejszej implementacji niniejszego „kodeksu dobrych praktyk” przez jak najszersze grono emitentów.

  Stosując się do zaleceń Komisji Europejskiej, w ramach posiadanych uprawnień Giełda będzie monitorować sposób wypełniania przez spółki regulacji dotyczących zasad ładu korporacyjnego, przywiązując szczególną wagę do weryfikacji jakości wyjaśnień publikowanych przez spółki w oparciu o zasadę comply or explain. Mając na względzie konieczność utrzymania ciągłości tego procesu i świadomość nieustannie zachodzących zmian w funkcjonowaniu rynków kapitałowych, ich potrzebach i oczekiwaniach, GPW - przy wsparciu innych zainteresowanych podmiotów - będzie na bieżąco oceniać skuteczność realizacji założonych celów oraz okresowo dokonywać przeglądu i aktualizacji Dobrych Praktyk.

 • I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
  rozwiń
 • II. Zarząd i Rada Nadzorcza
  rozwiń
 • III. Systemy i funkcje wewnętrzne
  rozwiń
 • IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
  rozwiń
 • V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
  rozwiń
 • VI. Wynagrodzenia
  rozwiń

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij