Szukaj:

Kontakt Relacje Inwestorskie

Jolanta Dombrowska

Dyrektor ds. Zarządzania
i Komunikacji Korporacyjnej

Kontakt

e-mail:ri@apator.com

Współpraca
w zakresie Relacji
Inwestorskich - cc group

e-mail: apator@ccgroup.pl

Kontakty z mediami
i inwestorami indywidualnymi:
tel: +48 697 613 020
e-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami
instytucjonalnymi i analitykami:
tel: +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Monika Pietkiewicz
Rzecznik prasowy Grupy Apator

tel: +48 506 009 308
e-mail: rzecznik.prasowy@apator.com

 

 

Apator SA na GPW  Apator SA członkiem SEG
RESPECT Index dla Apator SA

Raport na temat przestrzegania ładu korporacyjnego

Raport na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. - pobierz plik

Oświadczenie Apator SA o przestrzeganiu zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zgodne z raportem rocznym za 2016 rok

 • Od  1  stycznia  2016  roku  obowiązują zasady  ładu  korporacyjnego  zawarte  w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, które uchwalone zostały na mocy Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku..

  Według Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 spółka stosuje wszystkie rekomendacje za wyjątkiem poniższej:

  • rekomendacji IV.R.2: „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka  jest  w  stanie  zapewnić infrastrukturę  techniczną  niezbędna  dla  sprawnego przeprowadzenia  walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,

  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.”.

  Uzasadnienie: powyższa rekomendacja nie jest stosowana z uwagi na uwarunkowania prawne jak i techniczne. Statut Apator SA w kształcie obecnie obowiązującym nie przewiduje możliwości brania udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym. W celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z przebiegiem obrad, spółka dokonuje transmisji obrad w czasie rzeczywistym, a zapis przebiegu obrad w formie video umieszczany jest na stronie internetowej pod adresem www.apator.com. Zarząd Apator SA podjął powyższą decyzję w związku z brakiem zainteresowania akcjonariuszy takim rozwiązaniem oraz koniecznością poniesienia przez spółkę dodatkowych kosztów.

  Dodatkowo, w zakresie zasad szczegółowych, spółka nie stosuje jednej zasady:

  •  II.Z.3: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4”.

  Uzasadnienie: w dniu 22 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki dokonało wyboru sześciu członków Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję, z których jeden spełnia kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. 

           

Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod adresem: www.gpw.pl oraz na stronie internetowej spółki Apator SA pod adresem: www.apator.com 

Aktualności

2019-11-15

Wyniki Grupy Apator za III kwartały 2019 roku

Grupa Apator zwiększa przychody ze sprzedaży zarówno w kraju, jak i poza granicami. Po 9 miesiącach 2019 roku obroty są o 7,2% (43,1 mln zł) wyższe niż przed rokiem.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij