Szukaj:

Kontakt Relacje Inwestorskie

Jolanta Dombrowska

Dyrektor ds. Zarządzania
i Komunikacji Korporacyjnej

Kontakt

e-mail:ri@apator.com

Współpraca
w zakresie Relacji
Inwestorskich - cc group

e-mail: apator@ccgroup.pl

Kontakty z mediami
i inwestorami indywidualnymi:
tel: +48 697 613 020
e-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami
instytucjonalnymi i analitykami:
tel: +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Monika Pietkiewicz
Rzecznik prasowy Grupy Apator

tel: +48 506 009 308
e-mail: rzecznik.prasowy@apator.com

 

 

Apator SA na GPW  Apator SA członkiem SEG
RESPECT Index dla Apator SA

Raporty bieżące

Powołanie Członka Zarządu Apator SA

Raport nr:Nr 76/2018
Data i godzina: 2018/12/14, 13:27
Kategoria:skład zarządu i rady nadzorczej
Treść:

Zarząd Apator informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła rozszerzyć Zarząd Apator SA do dwóch osób powołując w jego skład Pana Arkadiusza Chmielewskiego.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2019 roku Zarząd będzie działał w następującym składzie:

Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Arkadiusz Chmielewski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu grupy Apator

Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. wykształcenia, doświadczenia oraz przebiegu kariery zawodowej Pana Arkadiusza Chmielewskiego:

Pan Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 1993 roku związany jest ze spółką Apator Metrix SA, gdzie w ramach pełnionych funkcji odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i optymalizację portfela wyrobów, wdrożenie nowych technologii opomiarowania gazu oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Od 2002 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki i będzie ją nadal kontynuował.

Zasiada również w Radzie Dyrektorów w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd., zależnej od Apator Metrix SA.

Pan Arkadiusz Chmielewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Arkadiusz Chmielewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: 

§5 pkt 5) w zw. z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia MAR

Powrót

Aktualności

2019-10-18

Zmiana kapitału zakładowego Apator SA

W wyniku konwersji oraz umorzenia akcji na okaziciela (skupionych w ramach buybacku), kapitał zakładowy Apator SA został obniżony i wynosi 3.286.092,80 zł. 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij