Szukaj:

Kontakt Relacje Inwestorskie

Jolanta Dombrowska

Dyrektor Biura Zarządzania
i Relacji Inwestorskich

Kontakt

e-mail:ri@apator.com

Współpraca
w zakresie Relacji
Inwestorskich - cc group

e-mail: apator@ccgroup.pl

Kontakty z mediami
i inwestorami indywidualnymi:
tel: +48 697 613 020
e-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami
instytucjonalnymi i analitykami:
tel: +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

 

 

Apator SA na GPW  Apator SA członkiem SEG
RESPECT Index dla Apator SA

Raporty bieżące

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017

Raport nr:Nr 41/2017
Data i godzina: 2017/11/15, 14:10
Kategoria:dywidenda
Treść:

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 15 listopada 2017 r. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2017 rok w łącznej wysokości 11 587 459,80 zł czyli 0,35 zł brutto na jedną akcję.

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 15 grudnia 2017 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 22 grudnia 2017 roku.

Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych tj.:
- roczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 77.708.382,11 zł,
- półroczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku, wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku w kwocie 42.208.139,26 zł.

Powyższe sprawozdania zostały zbadane przez biegłego rewidenta - firmę KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr KIBR 3546.

Rada Nadzorcza Apator SA, na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2017 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd.

Podstawa prawna raportu: § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij