Szukaj:

Kontakt Relacje Inwestorskie

Jolanta Dombrowska

Dyrektor Biura Zarządzania
i Relacji Inwestorskich

Kontakt

e-mail:ri@apator.com

Współpraca
w zakresie Relacji
Inwestorskich - cc group

e-mail: apator@ccgroup.pl

Kontakty z mediami
i inwestorami indywidualnymi:
tel: +48 697 613 020
e-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami
instytucjonalnymi i analitykami:
tel: +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

 

 

Apator SA na GPW  Apator SA członkiem SEG
RESPECT Index dla Apator SA

Raporty bieżące

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Apator S.A.

Raport nr:Nr 42/2017
Data i godzina: 2017/11/15, 14:19
Kategoria:skład zarządu i rady nadzorczej
Treść:

Rada Nadzorcza Apator SA  ("Emitent") informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku Pan Andrzej Szostak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego z dniem 15 listopada 2017 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Apator S.A. powołała z dniem 16 listopada 2017 r. Pana Mirosława Klepackiego na Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego. W związku z powyższym, Pan Mirosław Klepacki od dnia 16 listopada nie będzie pełnić funkcji prokurenta spółki. 

Pan Mirosław Klepacki w latach 1979-1986 studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym a w latach 2007-2012 studiował na Wydziałe Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Zarządzanie Biznesem _tytuł magistra_. 

Pan Mirosław Klepacki z Apator SA związany jest od 1996 roku. Od 2010 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Aparatury Łączeniowej a od 2011 roku również prokurenta spółki Apator SA. W latach 2006 - 2017 Pan Mirosław Klepacki pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Apator GmbH z siedzibą w Niemczech. Od lutego 2017 roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator Control sp. z o.o.

Pan Mirosław Klepacki posiada obywatelstwo polskie oraz niemieckie. W związku z powyższym posiada duże doświadczenie i znajomość rynku niemieckiego.

Pan Mirosław Klepacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Mirosław Klepacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: 
- art 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Eurpejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
- § 5 ust. 1. pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij