Szukaj:

Kontakt Relacje Inwestorskie

Jolanta Dombrowska

Dyrektor ds. Zarządzania
i Komunikacji Korporacyjnej

Kontakt

e-mail:ri@apator.com

Współpraca
w zakresie Relacji
Inwestorskich - cc group

e-mail: apator@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami
instytucjonalnymi i analitykami:
tel: +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Monika Pietkiewicz
Rzecznik prasowy Grupy Apator

tel: +48 506 009 308
e-mail: rzecznik.prasowy@apator.com

 

 

Apator SA na GPW  Apator SA członkiem SEG

 

Strategia 2019-2023

Przesłanki nowej strategii

Decentralizacja rynku energii elektrycznej oraz proces cyfryzacji, nowe regulacje związane z poprawą efektywności energetycznej, Pakietem zimowym UE i Rynkiem mocy oraz wzrost znaczenia rozwiązań smart i automatyzacji sieci powodują zmianę dotychczasowych modeli biznesowych przedsiębiorstw działających w sektorze mediów energetycznych i implikują poszukiwanie innowacji. Grupa Apator, w oparciu o wysokie kompetencje techniczne, zdobyte doświadczenie oraz znajomość potrzeb klientów sektora dystrybucji mediów energetycznych, chce w pełni partycypować w przełomie technologicznym i pełnić dla swoich klientów rolę doradcy i partnera pierwszego wyboru.

Cele strategiczne

Grupa Apator zakłada:

  • wzrost EBITDA do 220 mln PLN w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 13%),
  • przychody ze sprzedaży 1,4 mld PLN w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 8%).

Cele finansowe będą realizowane w oparciu o utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym, wzrost udziałów na rynkach strategicznych (Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia) oraz wykorzystanie szans sprzedażowych na pozostałych rynkach europejskich. Apator będzie kładł nacisk na segmenty klientów o dużym potencjale sprzedaży i rentowności oraz rozwijał sprzedaż wysokomarżowych produktów, w tym inteligentnych rozwiązań. Osiągnięcie zakładanych celów finansowych będzie także możliwe dzięki dalszej poprawie efektywności operacyjnej oraz optymalizacji kosztów poprzez wykorzystywanie efektów synergii w Grupie.

Grupa Apator w perspektywie najbliższych 5 lat przewiduje istotny wzrost wartości sprzedaży na rynki zagraniczne i utrzymanie wysokiego udziału eksportu w sprzedaży ogółem (ponad 50%).

Skumulowane nakłady inwestycyjne w horyzoncie czasowym nowej strategii zostały założone na poziomie około 380 mln PLN. Planowane inwestycje będą finansowane z wypracowanych środków oraz środków uwolnionych z niewykorzystywanego majątku, a także kredytów. Jednocześnie Grupa Apator podtrzymuje realizację dotychczasowej polityki dywidendy.

Strategia zakłada nowe podejście do innowacyjności m.in. poprzez utworzenie centrów kompetencyjnych w zakresie badań i rozwoju w Grupie, wzmocnienie zespołów R&D oraz Product Managerów, a także wydzielenie dodatkowego funduszu na rozwój nowatorskich pomysłów.

Ambicje rynkowe

Grupa Apator zakłada dynamiczny rozwój sprzedaży w Niemczech oraz zdobycie istotnej pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Na rynku polskim - utrzymując pozycję lidera branży elektrotechnicznej – Apator skoncentruje działania na pogłębianiu współpracy z kluczowymi klientami w celu rozwoju innowacyjnych produktów, systemów oraz usług z zakresu inteligentnych sieci dystrybucji energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu. Wzmocnieniu zespołów R&D będzie towarzyszyło rozbudowanie zespołów sprzedażowych, zwłaszcza na strategicznych rynkach. Kluczem do sukcesu będzie zdolność organizacji do opracowania i dostarczenia na rynek nowatorskich produktów technologicznych (time to market).

Apator "bliżej klienta"

Zgodnie z założeniami nowej strategii Grupa Apator chce być jeszcze bliżej rynku i klientów, oferując swoją wiedzę i kompetencje, pełniąc rolę doradcy technologicznego, który – przy ścisłej współpracy z klientem – opracowuje rozwiązania skrojone na miarę jego dzisiejszych i przyszłych potrzeb.

Trzy wyspecjalizowane segmenty biznesowe (energia elektryczna, woda i ciepło oraz gaz) zostaną docelowo wsparte stopniowo wyodrębnianym wspólnym obszarem systemów i rozwiązań dla wszystkich rodzajów mediów. W dobie zmian demograficznych, niedoboru specjalistów oraz konieczności optymalizacji kosztowej spółek energetycznych, Apator stawia na łatwość i intuicyjność instalacji i użytkowania rozwiązań oferowanych swoim klientom oraz możliwość zdalnej obsługi i zarządzania infrastrukturą energetyczną.

Czynniki wzrostu - "bliżej innowacji"

W zakresie budowania oferty, motorem wzrostu będą m.in.:

  • urządzenia pomiarowe nowej generacji z elektronicznym - statycznym pomiarem oraz rozwiązania multienergetyczne,
  • rozwiązania i usługi wdrożenia oraz utrzymania systemów nadzoru i opomiarowania oraz predyktywnego zarządzania majątkiem sieciowym,

  • smart metering, usługi billingowe, technologie IoT, systemy do odczytu i zarządzania danymi pomiarowymi w oparciu o nowoczesne technologie komunikacyjne.

Cele nowej strategii będą realizowane także poprzez dalsze zwiększanie efektywności operacyjnej, dlatego Grupa Apator dostosowuje procesy wewnętrzne do nowych wyzwań rynkowych. Najważniejsze działania w tym obszarze to:

  • dalsza, szeroka automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych,
  • rozbudowa centrum kompetencyjnego w zakresie produkcji elektroniki w Ostaszewie,

  • optymalizacja Grupy (uproszczenie struktury kapitałowej np. fuzje, dalszy rozwój funkcji wspólnych),

  • ograniczanie poziomu kosztów poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i kompetencji grupowych (m.in. koordynacja działań w obszarach: zakupy, zapasy, logistyka).

Strategia CSR

Grupa Apator posiada również powiązaną ze strategią biznesową strategię w obszarze zrównoważonego rozwoju (strategia CSR), która uwzględnia zagadnienia środowiskowe, społeczne i pracownicze. Strategia CSR jest opublikowana na stronie internetowej spółki (patrz tutaj), a informacje na temat celów strategicznych w obszarze ESG oraz stopnia ich realizacji zawarte są w corocznym Sprawozdaniu na temat informacji pozafinansowych Grupy Apator (tzw. Raporcie CSR).

Strategia Grupy Apator (pobierz)

Apator bliżej

Aktualności

2021-11-26

Zaliczka na poczet dywidendy

Zaliczka na poczet dywidendy z zysku za 2021 r. w wysokości 0,3 zł brutto na akcję zostanie wypłacona w dniu 24.01.2022 r., Akcjonariuszom którzy będą posiadali akcje Apator SA na dzień 17.01.2022 r.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij