Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Certyfikat Akredytacji Laboratorium z ISO 17025 - FAP Pafal

PN-EN ISO/IEC 17025 i Certyfikat Akredytacji

W roku 2005 Spółka opracowała i wdrożyła System Jakości w Laboratorium Licznikowym, według normy PN-EN ISO/IEC 17025 i uzyskała Certyfikat Akredytacji nr AP 091, nadany przez Polskie Centrum Akredytacji, w zakresie wzorcowania liczników energii elektrycznej. W roku 2012 zakres akredytacji został rozszerzony o urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej, a w roku 2016 o wzorcowanie przekładników prądowych 2,5 kA. Pełny zakres akredytacji wraz ze niepewnością pomiaru dla CMC Laboratorium Licznikowego znajduje się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl 

Legalizacja

W roku 2021 Decyzją Prezesa GUM znak UPL 22/2021 utworzono w FAP Pafal SA punkt legalizacyjny liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego. Decyzja jest ważna do 15 kwietnia 2024 roku. 

Pliki do pobrania: