Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

System zarządzania siecią elektroenergetyczną windEX


System jest zintegrowaną platformą czasu rzeczywistego integrującą moduły typu SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), OMS ( Outage Management System), DMS (Distribution Management System), która pozwala na analizę oraz agregację danych sieci, szczególnie o awariach, włączeniach, rozpływach. Narzędzie umożliwia również planowanie prac i włączeń w terenie. Stanowi także platformę dyspozytorską umożliwiającą integrację z systemami biznesowymi, prowadzenie Elektronicznego Dziennika Operacyjnego (EDZOP) wraz z modułem wystawiania poleceń na prace.

Przeznaczenie

Oprogramowanie windEX to kompleksowe i niezawodne narzędzie ułatwiające ergonomiczne i intuicyjne prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej wszystkich poziomów napięć od NN do nn. Oferuje zaawansowane możliwości integracji z aplikacjami stosowanymi w systemach przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Jest to niezbędne i dostosowane do potrzeb narzędzie w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie zajmującym się przesyłem, wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej.

Najważniejsze korzyści systemu

Budowa systemu

System zarządzania siecią składa się z: 

  • Systemu windEX - systemu czasu rzeczywistego klasy SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition System) zapewniającego nadzór i sterowanie elementami sieci elektroenergetycznej, zawierającego zbiór zaawansowanych funkcji analitycznych i obliczeniowych (DMS) i FDIR

  • Systemu windEX OMS - aplikacji umożliwiającej planowanie prac i obsługę zdarzeń awaryjnych w sieciach elektroenergetycznych, dziennik operacyjny

Apator SA

ul. Gdańska 4a lok. C4
87-100 Toruń
apator@apator.com

NIP 879-016-68-96
REGON 870037630
KRS 0000056456
Kapitał zakładowy 3 264 707,30 zł 

Relacje inwestorskie
ri@apator.com

Lokalizacja główna
Ostaszewo 57C
87-148 Łysomice
tel. +48 56 619 11 11
fax +48 56 619 12 95
apator@apator.com

Lokalizacja Łódź
ul. Wołowa 2c
93-569 Łódź
tel. +48 42 638 75 00
fax +48 42 637 72 58
bok.automatyka@apator.com

Lokalizacja Toruń
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. +48 56 654 49 00
fax +48 56 654 49 03
torun.elkomtech@apator.com

ICT