Download cart
In cart: 0 files total size 0B

en System autonomicznej redukcji skutków awarii

System autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie autonomicznego systemu redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej.

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opis projektu

Z powodu rosnących wymogów związanych z ograniczeniem przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) stają przed zadaniem usprawnienia działania systemów redukcji skutków awarii w głębi sieci. W ramach realizacji niniejszego projektu proponuje się wprowadzenie autonomicznego systemu dla sieci średniego napięcia (SN), którego zadaniem będzie szybka izolacja miejsca, w którym doszło do zwarcia oraz rekonfiguracja sieci tak, aby sposób przywrócenia zasilania u odbiorców był optymalny. Efektem realizacji proponowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie liczby i czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej oraz szybka i skuteczna izolacja miejsca zwarcia. Przewiduje się, że wdrożenie systemu pozwoli na izolację uszkodzonego odcinka w czasie nie większym niż 21s. Realizacja poszczególnych zadań będzie możliwa dzięki m.in. opracowaniu i zainstalowaniu innowacyjnych urządzeń, umożliwiających nieprzerwaną i niezawodną łączność między poszczególnymi punktami znajdującymi się w sieci, a centralą OSD.