Download cart
In cart: 0 files total size 0B

en Inteligentny układ rekonfiguracji sieci nN

Inteligentny układ rekonfiguracji sieci nN wraz z systemem wsparcia służb monterskich

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu pozwalającego na ograniczenie strat energii elektrycznej oraz poprawę wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców w sieci niskiego napięcia.

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie dedykowanego systemu pozwalającego na rozwiązanie dwóch istotnych wyzwań stojących przed Operatorami Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Pierwszym z nich jest ograniczenie strat energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia. Drugim natomiast jest poprawa wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców (SAIDI, SAIFI) na sieci niskiego napięcia. Rozwiązaniem powyższych wyzwań może być opracowywany system ESRS (Efficient Self-Healing Reconfiguration of Smart Grid). W ramach projektu zintegrowane zostaną aparaty łączeniowe z automatyką zabezpieczeniową posiadającą nowe funkcjonalności, ponadto powstanie moduł IT dynamicznej optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej. Wspomniane aparaty łączeniowe zostaną połączone z modułem obliczeniowym poprzez urządzenia telemechaniki. Jako medium komunikacyjne umożliwiające dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy systemem a urządzeniami w głębi sieci będzie wykorzystana łączność radiowa oferowana przez Operatorów Telekomunikacyjnych M2M. Dodatkowo zostanie opracowane nowe urządzenie monitorujące pracę złączy kablowych nie wyposażonych w telemechanikę. Komunikacja z urządzeniem będzie realizowana z wykorzystaniem wbudowanych w urządzenie modułów komunikacyjnych opartych o standard LoRa. Informacje z urządzeń będą przekazywane do systemu SCADA. ESRS pozwoli na połącznie ze sobą istniejącej infrastruktury z modułem optymalizacji układu sieci w celu prowadzenia operacji dynamicznej rekonfiguracji sieci nN, pozwalającej na optymalizację strat energii oraz automatyczne izolowanie fragmentów sieci, w których wystąpiła awaria. Ponadto system ten umożliwi szybsze usunięcie awarii dzięki aplikacji mobilnej przeznaczonej dla służb monterskich, która będzie pomocna do precyzyjnego wskazania miejsca wystąpienia awarii.