Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Nasz biznes

Strategia biznesowa

Strategia Grupy Apator w perspektywie 2028

Strategia jest odpowiedzią na szanse i wyzwania transformacyjne sektorów energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu. Grupa chce wykorzystać sprzyjające regulacje i środki finansowe z UE wspierające transformację, digitalizację oraz rozwój sektorów energii i wody. Planuje także rozszerzyć swoją działalność na nowych rynkach związanych z energetyką rozproszoną i obywatelską (OZE, społeczności energetyczne, przemysł).

CELE FINANSOWE STRATEGII

Osiągnięcie średniorocznej stopy wzrostu przychodów w przedziale od 8% do 10%
Wzrost rentowności EBITDA od 5 do 6 p.p. w stosunku do roku 2023
CAPEX na poziomie 5-7% przychodów

Bazą, na której Grupa Apator opiera swoją Strategię są, unikatowe w skali regionu CEE i branży, szerokie kompetencje techniczne w zarządzaniu mediami energetycznymi i wodą. Grupa jako jeden z niewielu podmiotów  w Europie dysponuje własnymi, wyspecjalizowanymi zespołami B+R i inżynieryjnymi, szerokim zapleczem produkcyjnym oraz działami marketingowo-sprzedażowymi i serwisowymi działającymi z klientami w wielu segmentach rynku. Posiadane kompetencje pozwalają na zapewnienie klientom kompleksowego łańcucha wartości, obejmującego projektowanie, konstruowanie i wytwarzanie produktów (w tym wytwarzanie kluczowych podzespołów  elektronicznych oraz oprogramowania), po dostarczanie ich klientom w postaci nowoczesnych rozwiązań, systemów oraz usług.

Motorem wzrostu przychodów Grupy będą segmenty Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła, gdzie - obok rozwoju obecnych produktów - Grupa planuje wdrożyć nowe zintegrowane rozwiązania m.in. w obszarze zarządzania mediami i wodą oraz OZE. Grupa skoncentruje się na wdrożeniu nowych modeli biznesowych opartych o nowoczesne systemy i usługi technologiczne (XaaS – wszystko jako usługa, DaaS – dane jako usługa) oraz dostarczaniu zaawansowanej analityki w zakresie efektywnego zarządzania danymi pomiarowymi i infrastrukturą. Grupa chce zaoferować wartość dla klientów w postaci kompleksowej obsługi potrzeb związanych z transformacją energetyczną, optymalizacją zużycia mediów energetycznych i wody, rozliczaniem i realizacją celów klimatycznych.

Cyberbezpieczeństwo

Polska stoi obecnie w obliczu ogromnego wyzwania i szansy, jaką jest transformacja sektora energetycznego. Jej kluczowym elementem są inteligentne sieci elektroenergetyczne.

Apator SA połączył siły z grupą ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, polską firma doradczą ComCERT SA, i wypracował propozycje rozwiązań w zakresie minimalizacji ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem.

Pobierz ekspertyzę „Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa inteligentnych sieci w Polsce w związku z rolloutem liczników smart” i sprawdź, jak można zapobiec zagrożeniom.

Fact sheet
Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa inteligentnych sieci w Polsce

MODEL BIZNESOWY

Grupa Apator działa w ramach trzech segmentów biznesowych:

NASI KLIENCI

Energia elektryczna
  • Zakłady energetyczne/operatorzy systemów dystrybucji energii elektrycznej
  • Hurtownie elektroenergetyczne, przedsiębiorstwa elektromontażowe, elektroinstalacyjne, projektanci
  • Budownictwo, przemysł, kolej
  • Nowe grupy odbiorców działające w sektorze OZE
Woda i ciepło

Liczna, rozproszona grupa klientów: 

  • Przedsiębiorstwa sektora wod-kan
  • Przedsiębiorstwa energii cieplnej, spółdzielnie mieszkaniowe
  • Budownictwo, przemysł
Gaz
  • Odbiorcy instytucjonalni oraz spółki gazownicze

AKTUALNE TRENDY

Grupa Apator w obliczu zmian

Sektor energetyczny, gazowy, jak również branża wod-kan - a zatem wszystkie obszary, w których działają spółki Grupy Apator - przechodzą w ostatnich czasach głębokie przeobrażenia i technologiczną transformację. Nasi eksperci nie tylko bacznie obserwują rynek i antycypują nowe trendy, ale także wychodzą im naprzeciw, odpowiadając na postępujące procesy decentralizacji, digitalizacji i dekarbonizacji sektora. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania bazujące na innowacyjnych technologiach IoT, dostarczamy narzędzi do poprawy efektywności energetycznej i lepszego, bardziej odpowiedzialnego, korzystania z zasobów energetycznych Ziemi.