Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Nasz biznes

Strategia biznesowa

Strategia Grupy Apator w perspektywie 2025

Ambicją Grupy Apator jest utrzymanie silnej pozycji europejskiego dostawcy inteligentnych urządzeń pomiarowych oraz rozwiązań do zarządzania sieciami dystrybucji energii, wody i ciepła oraz gazu. Jednocześnie Grupa poszerza ofertę o kolejne propozycje pozwalające oszczędzać energię i zasoby naturalne, skierowane zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych grup klientów.

Cyberbezpieczeństwo

Polska stoi obecnie w obliczu ogromnego wyzwania i szansy, jaką jest transformacja sektora energetycznego. Jej kluczowym elementem są inteligentne sieci elektroenergetyczne.

Apator SA połączył siły z grupą ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, polską firma doradczą ComCERT SA, i wypracował propozycje rozwiązań w zakresie minimalizacji ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem.

Pobierz ekspertyzę „Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa inteligentnych sieci w Polsce w związku z rolloutem liczników smart” i sprawdź, jak można zapobiec zagrożeniom.

Fact sheet
Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa inteligentnych sieci w Polsce

MODEL BIZNESOWY

Grupa Apator działa w ramach trzech segmentów biznesowych:

CELE STRATEGII

Utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym
Wykorzystanie szans sprzedażowych na pozostałych rynkach
Cele finansowe Grupy Apator w 2025

Przychody ze sprzedaży 1,4 mld zł oraz EBITDA ok. 200 mln zł 

Strategia Grupy Apator wpisuje się w unijne polityki i plany działania nakierowane na zwiększenie niezależności energetycznej i zapewnienie większej elastyczności w dostępie do energii dla wszystkich Europejczyków. Unijna gospodarka ma być zrównoważona, a to oznacza większy nacisk na efektywność energetyczną oraz dalszy rozwój infrastruktury OZE.

Nasi klienci poszukują dziś skutecznych technologii pozwalających kontrolować i optymalizować zużycie mediów, które mogą przełożyć się na realne oszczędności i niższe rachunki. Apator proponuje sprawdzone rozwiązania, przetestowane na rynku w sektorze profesjonalnym. Nasze biura R&D pracują także nad nowymi produktami, wychodzącymi naprzeciw rosnącym wymaganiom rynkowym.

NASI KLIENCI

Energia elektryczna
  • Zakłady energetyczne/operatorzy systemów dystrybucji energii elektrycznej
  • Hurtownie elektroenergetyczne, przedsiębiorstwa elektromontażowe, elektroinstalacyjne, projektanci
  • Budownictwo, przemysł, kolej
  • Nowe grupy odbiorców działające w sektorze OZE
Woda i ciepło

Liczna, rozproszona grupa klientów: 

  • Przedsiębiorstwa sektora wod-kan
  • Przedsiębiorstwa energii cieplnej, spółdzielnie mieszkaniowe
  • Budownictwo, przemysł
Gaz
  • Odbiorcy instytucjonalni oraz spółki gazownicze

AKTUALNE TRENDY

Grupa Apator w obliczu zmian

Sektor energetyczny, gazowy, jak również branża wod-kan - a zatem wszystkie obszary, w których działają spółki Grupy Apator - przechodzą w ostatnich czasach głębokie przeobrażenia i technologiczną transformację. Nasi eksperci nie tylko bacznie obserwują rynek i antycypują nowe trendy, ale także wychodzą im naprzeciw, odpowiadając na postępujące procesy decentralizacji, digitalizacji i dekarbonizacji sektora. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania bazujące na innowacyjnych technologiach IoT, dostarczamy narzędzi do poprawy efektywności energetycznej i lepszego, bardziej odpowiedzialnego, korzystania z zasobów energetycznych Ziemi.