Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Apator Mining

Apator Mining zajmował się wytwarzaniem aparatury przeciwwybuchowej oraz górniczej. W 2018 roku spółka zakończyła produkcję urządzeń i od tego momentu prowadzi w ograniczonym zakresie działalność handlową. Ponadto jest właścicielem 3,6 mln akcji Apator SA (podmiotu dominującego), nabytych w czasach obowiązywania Kodeksu Handlowego (zastąpionego obecnym Kodeksem Spółek Handlowych).

Zarząd

Jolanta Dombrowska
Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

Mariusz Lewicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Baranowski
Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Piotrowski
Członek Rady Nadzorczej

Kontakt

Apator Mining Sp. z o.o.

Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
kom. +48 508 140 984
biuro@apator-mining.com.pl

NIP 954-100-59-76
REGON 272818267
KRS 0000047770
Kapitał zakładowy 2 630 000 zł

Dla Kontrahentów
Zarząd Spółki