Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Przemysłowe magazyny energii

To urządzenia pozwalające na bezpieczne gromadzenie i przechowywanie energii elektrycznej w bateriach elektrochemicznych. Umożliwiają wykorzystanie na potrzeby własne energii wyprodukowanej przez OZE w godzinach zapotrzebowania lub oddanie jej do sieci w chwili, kiedy jest to najbardziej korzystne. Przemysłowe magazyny energii mogą pełnić także ważną funkcję związaną ze stabilizacją parametrów sieci elektroenergetycznej, dla której dużym wyzwaniem są rozproszone źródła energii.

Zobacz film
Transformacja systemu energetycznego

Jesteśmy świadkami transformacji systemu energetycznego i związanego z nią dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Choć najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie produkcji z OZE na bieżąco, nie zawsze jest to możliwe. Energia odnawialna cechuje się dużą zmiennością, zależna jest od pory dnia i warunków atmosferycznych. Stabilna i efektywna zmiana modelu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej opartego o źródła odnawialne wymaga jej bezpiecznego gromadzenia i przechowywania. Dlatego też rola magazynów energii w zmieniającym się systemie energetycznym jest bardzo istotna. 

Przyczyny rozwoju magazynów energii: 

  • Zwiększenie efektywności instalacji OZE
  • Potrzeba stabilizacji parametrów sieci elektroenergetycznej, dla której coraz większym wyzwaniem jest zwiększający się udział niestabilnych źródeł odnawialnych
  • Eliminacja strat mocy związanych z przesyłem energii na większe odległości
  • Ograniczenie konieczności inwestycji w infrastrukturę rozproszonej sieci elektroenergetycznej
  • Rozwój elektromobilności i konieczność zapewnienia odpowiednich mocy wymaganych do ładowania pojazdów elektrycznych. Brak odpowiedniej infrastruktury ładowania jest dużym problemem, który może mieć wpływ na rozwój gospodarczy

Łańcuch wartości powstawania przemysłowych magazynów energii

Wytworzenie

Pochodzenie, zasoby, ekologia, dostępność, koszt

Instalacja

Projekt i pozwolenia, transport, funkcjonalności, przyłączenie, estetyka

Użytkowanie i serwisowanie

Bezpieczeństwo, serwis i wsparcie techniczne, monitoring parametrów, czas życia, sprawność

Demontaż i utylizacja

Odpowiedzialność, możliwość i sposób demontażu, składowanie, odzysk surowców, koszt

Instalacje OZE
Sieci dystrybucyjne
Stacje ładowania pojazdów
Instalacje przemysłowe i przedsiębiorstwa

Obszary zastosowań magazynów energii - instalacje OZE

Najbardziej naturalnym obszarem zastosowań magazynów energii są instalacje odnawialnych źródeł energii. Energia odnawialna cechuje się dużą zmiennością, zależna jest od pory dnia i warunków atmosferycznych. Zastosowanie magazynu energii pozwala na stabilizację chwilowych zmian w generacji energii, co z kolei przyczynia się do rozwoju stabilnego i efektywnego modelu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej opartego o źródła odnawialne.

Magazyny energii znajdują zastosowanie szczególnie w chwili, kiedy produkcja energii elektrycznej przez instalację OZE przeważa nad jej zużyciem w systemie energetycznym lub oddawanie wyprodukowanej energii do sieci nie jest zasadne z punktu widzenia ekonomii lub stabilności systemu energetycznego.

Opcjonalnie do zastosowania

 
EKTIN - cyfrowy system do nadzoru OZE

System do nadzoru i zarządzania farmami fotowoltaicznymi i elektrowniami wiatrowymi. Zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o działaniu inwestycji i pozwala na sterowanie jej elementami.

Cyfrowy system nadzoru
 
Wizualizacja i monitoring pracy magazynu energii

W cyfrowym systemie nadzoru prezentowane są podstawowe parametry pracy magazynu energii: ilość wytworzonej przez źródła energii, pobranej z sieci, z OZE i magazynu energii. Informacja o podstawowych parametrach sieci, baterii i inwertera magazynu oraz stan jego naładowania.

Magazyn energii w sieci niskiego napięcia dla TAURON Dystrybucja

Apator SA we współpracy z TAURON Dystrybucja SA uruchomił magazyn energii służący do stabilizacji parametrów pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. To kolejny projekt realizowany dla krajowych Operatorów Sieci Dystrybucji, którzy poszukują skutecznych rozwiązań technicznych do bilansowania sieci oraz redukcji nadmiernych obciążeń w szczytach produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Więcej o projekcie

Enea Operator z nowym magazynem energii w sieci niskiego napięcia

Enea Operator przyłączyła w październiku 2023 roku przemysłowy magazyn energii do sieci niskiego napięcia w Bydgoszczy. Jego celem jest stabilizacja parametrów sieci energetycznej na obszarach o dużej liczbie odnawialnych źródeł energii. Projekt został zrealizowany w ramach międzynarodowego projektu eNeuron przez konsorcjum dwóch polskich firm: Apator i NRG Project.

Więcej o projekcie

Film z realizacji

Magazyn energii do stabilizacji sieci elektroenergetycznej nn

Magazyn energii to wspólny pilotażowy projekt firm Tauron Dystrybucja SA, Apator SA, oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Został zainstalowany w Ochotnicy Dolnej (woj. małopolskie), będącej także partnerem projektu, w gminie, która od lat prowadzi działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost udziału OZE.

Więcej o projekcie

Film z realizacji

Raport - analiza pracy sieci OSD z magazynem energii

Katalog
file icon pdf
Magazyny energii - katalog
(pdf) 4.79MB
file icon pdf
Magazyn energii dla instalacji OZE - karta katalogowa
(pdf) 907.14KB
file icon pdf
Magazyn energii dla sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia - karta katalogowa
(pdf) 1.17MB
Instrukcja
file icon pdf
Magazyn energii - opis techniczny
(pdf) 1.03MB
Wszystkie pliki w jednym miejscu
Centrum pobrań
youtube icon

Apator SA

ul. Gdańska 4a lok. C4
87-100 Toruń
apator@apator.com

NIP 879-016-68-96
REGON 870037630
KRS 0000056456
Kapitał zakładowy 3 264 707,30 zł 

Relacje inwestorskie
ri@apator.com

Lokalizacja główna
Ostaszewo 57C
87-148 Łysomice
tel. +48 56 619 11 11
fax +48 56 619 12 95
apator@apator.com

Lokalizacja Łódź
ul. Wólczańska 125
90-521 Łódź
tel. +48 42 638 75 00
fax +48 42 637 72 58
bok.automatyka@apator.com

Lokalizacja Toruń
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. +48 56 654 49 00
fax +48 56 654 49 03
torun.elkomtech@apator.com

Energetyka rozproszona, elektromobilność i OZE