Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Zrównoważony rozwój

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W każdym wymiarze naszej działalności:

  • ekonomicznym i rynkowym – kreując rozwiązania wspierające świadome, efektywne zarządzanie mediami energetycznymi i wodą
    oraz
  • wewnętrznym - doskonaląc procesy operacyjne, dbając o kulturę i rozwój organizacji

podejmujemy zobowiązania i działania, które przybliżają nas do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Cele zrównoważonego rozwoju - wymiary

Finanse
Klient
Procesy wewnętrzne
Uczenie się i rozwój

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ

Grupa Apator prowadzi działalność w skali międzynarodowej i jest zobligowana do spełniania oczekiwań zagranicznych kontrahentów oraz standardów obowiązujących na unijnych i światowych rynkach. Dlatego w definiowaniu celów naszej strategii CSR uwzględniliśmy Cele zrównoważonego rozwoju ONZ - adekwatne do specyfiki działalności Grupy oraz wyzwań stojących przed branżami, w których działa Grupa.

 

CELE WYBRANE DLA GRUPY APATOR

Zgłaszanie naruszeń
W przypadku zidentyfikowania jakichkolwiek naruszeń w działaniu spółki należącej do Grupy Apator, istnieje możliwość zgłoszenia informacji na adres compliance@apator.com

Apator SA zapewnia poufność zgłaszanych informacji.

Apator dla społeczności

Promowanie sportu

Wspieranie lokalnych drużyn sportowych, szczególnie ich sekcji młodzieżowych, odgrywa w naszej strategii sponsoringowej ważną rolę. Wsparcie i propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodszych jest dla nas bardzo ważne.

Wspieranie kultury i sztuki

Wspieramy wydarzenia kulturalne, wydarzenia muzyczne i filmowe. Inicjatywy, które wzmacniamy, dają możliwość bezpośredniego spotkania z kulturą i artystami - poprzez wystawy, koncerty i spotkania autorskie. 

Działalność charytatywna

Współpracujemy z fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami, które niosą pomoc. Angażujemy się w inicjatywy filantropijne, by wspierać osoby i ośrodki, które potrzebują pomocy.