Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Zrównoważony rozwój

Strategia CSR 2019-23

Grupa Apator realizuje cele zrównoważonego rozwoju w oparciu o 4 wymiary:

  • Finanse
  • Klient
  • Kluczowe procesy
  • Uczenie się i rozwój

Odpowiadają one wymiarom strategii biznesowej Grupy Apator na lata 2019-2023. W każdym z czterech wymiarów Strategii CSR wyznaczyliśmy wiodące kierunki oraz określiliśmy nasze zobowiązania, główne inicjatywy i mierniki.

Cele zrównoważonego rozwoju - wymiary

Finanse
Klient
Procesy wewnętrzne
Uczenie się i rozwój

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ

Grupa Apator prowadzi działalność w skali międzynarodowej i jest zobligowana do spełniania oczekiwań zagranicznych kontrahentów oraz standardów obowiązujących na unijnych i światowych rynkach. Dlatego w definiowaniu celów naszej strategii CSR uwzględniliśmy Cele zrównoważonego rozwoju ONZ - adekwatne do specyfiki działalności Grupy oraz wyzwań stojących przed branżami, w których działa Grupa.

 

CELE WYBRANE DLA GRUPY APATOR

Apator dla społeczności

Promowanie sportu

Wspieranie lokalnych drużyn sportowych, szczególnie ich sekcji młodzieżowych, odgrywa w naszej strategii sponsoringowej ważną rolę. Wsparcie i propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodszych jest dla nas bardzo ważne.

Wspieranie kultury i sztuki

Wspieramy wydarzenia kulturalne, wydarzenia muzyczne i filmowe. Inicjatywy, które wzmacniamy, dają możliwość bezpośredniego spotkania z kulturą i artystami - poprzez wystawy, koncerty i spotkania autorskie. 

Działalność charytatywna

Współpracujemy z fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami, które niosą pomoc. Angażujemy się w inicjatywy filantropijne, by wspierać osoby i ośrodki, które potrzebują pomocy.