Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Transformacja energetyczna 

Odchodzenie od konwencjonalnych, wysokoemisyjnych źródeł, które odpowiadają za degradację środowiska naturalnego i zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym staje się globalną tendencją coraz mocniej akcentowaną przez światowe organizacje i rządy poszczególnych krajów. W Polsce sektor OZE jest stosunkowo młody, jednak w ostatniej dekadzie przeżywa dynamiczny rozwój, któremu towarzyszy wzrost innowacyjnych rozwiązań i postęp technologiczny.

 

Zobacz film
Czym jest transformacja energetyczna?

Transformacja energetyczna rozumiana jako zmiana dotychczasowego sposobu funkcjonowania systemu energetycznego jest rzeczywistością, która dzieje się na naszych oczach i dotyka wszystkich. Zachodzące zmiany, związane zarówno z rozwojem technologii, cyfryzacją i rozwojem odnawialnych źródeł, ale również zmianą postrzegania sposobu wytwarzania i wykorzystania energii przez zwykłych obywateli, w tym kształtowanie się nowych, proekologicznych postaw są na tyle istotne, że możemy mówić o rewolucji.

 

Odnawialne źródła energii, magazyny energii oraz elektromobilność

Wszystkie rozwiązania są ściśle związane ze zmianami zachodzącymi w systemie z energetycznym, gdzie coraz śmielej pojawią się jako jego istotne elementy. Wyzwania płynące z konieczności zadbania o nasze środowisko, wspierane przez działania w zakresie ustawodawstwa i wymuszane przez rosnące ceny energii lub techniczne uwarunkowania pracy systemów elektroenergetycznych są bardzo istotne. Powodują, że zwracamy coraz większą uwagę na zagadnienia związane ze sposobami wykorzystania energii elektrycznej, korzyściami i możliwościami związanymi z dostępnymi technologiami, które wkraczają na nasze ulice, do naszych domów czy też miejsc pracy. Podstawą zachodzących zmian są nowe i powszechnie dostępne możliwości w zakresie konwersji i magazynowania energii, stymulowane rozwojem technologicznym.

Magazynowanie energii elektrycznej z pomocą urządzeń elektrochemicznych lub elektrostatycznych pozwala na rozwój elektromobilności, odnawialnych źródeł energii, ale także stabilizację systemu elektroenergetycznego. Oba rodzaje magazynowania energii wymuszają konieczność „dopasowania” ich do systemu, który pracuje głównie przy prądzie przemiennym. Dopasowanie i przetworzenie energii w zależności od aktualnych potrzeb umożliwiają przekształtniki energoelektroniczne, nazywane również inwerterami.

Transformacja Energetyczna

Możliwi odbiorcy i użytkownicy rozwiązań OZE

  • OSD i OSDn
  • Klastry energii, spółdzielnie energetyczne, agregatorzy energii elektrycznej
  • Firmy budujące i zarządzające źródłami wytwórczymi opartymi o OZE i stacje ładowania pojazdów elektrycznych
  • Firmy budowlane, firmy instalacyjne i operatorzy stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zmiany zachodzące w systemie energetycznym zataczają coraz szersze kręgi, a konieczność dostosowania się do nowych warunków będą dotyczyć kolejnych podmiotów, które będą musiały zaadaptować się do rozproszonego modelu energetyki. Wiele lokalnie rozmieszczonych źródeł energii to przyszłość, a konieczność produkcji, bilansowania i zarządzania powstającą energią będzie spoczywała na lokalnych społecznościach oraz na JST, które będą partycypowały w tym systemie. Instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, magazyny energii, systemy nadzoru OZE to fundamenty, na których lokalne społeczności będą budowały swoją niezależność energetyczną. Grupa Apator jako dostawca zaawansowanych rozwiązań dla JST wspiera te procesy, udzielając profesjonalnego wsparcia w celu dobrania odpowiednich urządzeń oraz systemów.

Wkład Grupy Apator w realizację zmian wynikających z transformacji energetycznej

  • Dostarczanie na rynek rozwiązań i technologii wspierających efektywne i zrównoważone zużycie energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu
  • Rozwój rozwiązań technicznych dla sektora odnawialnych źródeł energii
  • Rozwój produktów i rozwiązań technicznych dla tradycyjnych operatorów sieci dystrybucji mediów energetycznych w zakresie efektywnego zarządzania sieciami dystrybucyjnymi (m.in. w celu zapewnienia niezawodności sieci i bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy wskaźników jakościowych dostaw energii elektrycznej dla odbiorców OSD)
  • Rozwój portfolio produktów i usług dla nowo powstałych podmiotów działających poza tradycyjnymi obszarami oraz jednostek administracji samorządowej (miasta, gminy) wspierających efektywność energetyczną oraz zrównoważone zarządzanie majątkiem

Rola Grupy Apator w sektorze OZE

 
Jarosław Wojtulewicz
Doradca Prezesa Zarządu ds. Strategii

Polska jest jednym z liderów dynamicznie rozwijającego się sektora OZE. Apator uczestniczy w zmianach rodzącego się rynku zielonej, obywatelskiej energetyki. Rozproszona i bezemisyjna energetyka, należąca do obywateli i przedsiębiorców, to nasza wspólna przyszłość.

Głos naszego eksperta

Apator SA

ul. Gdańska 4a lok. C4
87-100 Toruń
apator@apator.com

NIP 879-016-68-96
REGON 870037630
KRS 0000056456
Kapitał zakładowy 3 264 707,30 zł 

Relacje inwestorskie
ri@apator.com

Lokalizacja główna
Ostaszewo 57C
87-148 Łysomice
tel. +48 56 619 11 11
fax +48 56 619 12 95
apator@apator.com

Lokalizacja Łódź
ul. Wólczańska 125
90-521 Łódź
tel. +48 42 638 75 00
fax +48 42 637 72 58
bok.automatyka@apator.com

Lokalizacja Toruń
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. +48 56 654 49 00
fax +48 56 654 49 03
torun.elkomtech@apator.com

Energetyka rozproszona, elektromobilność i OZE