Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Zarządzanie infrastrukturą oświetleniową GISMO

Usługi w postaci paszportyzacji sieci, audytu energetycznego, a także oględzin stanu technicznego oświetlenia pozwalają na pozyskanie kluczowych danych o infrastrukturze oświetleniowej. Wykorzystanie ich w odpowiednim systemie pozwala na efektywne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową.

Zobacz film

Oświetlenie uliczne i drogowe jest jednym z elementów, które w znaczący sposób wpływa na komfort życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest, aby oświetlanie dróg, parków, osiedli i wszelkich miejsc użyteczności publicznej było sprawne, a zarządzający dbali o oświetlenie, zwracając jednocześnie uwagę na koszty i środowisko. Efektywne oświetlenie jest możliwe dzięki dokładnej wiedzy o jego stanie. 

Skuteczne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową

 
Grzegorz Dabiach
Dyrektor ds. Sprzedaży, Apator Rector

Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w ostatnim czasie powodują, że samorządy muszą zadbać o to, jak skutecznie i przemyślanie zarządzać infrastrukturą oświetleniową. Właściwe ewidencjonowanie, planowanie modernizaji, to sposób by móc skutecznie panować nad kosztami i planować oszczędności związane z infrastrukturą oświetleniową.

Głos naszego eksperta

Proponowane usługi w zakresie oświetlenia

Paszportyzacja sieci oświetleniowej - pozyskiwanie danych o oświetleniu Audyt efektywności energetycznej Oględziny stanu technicznego oświetlenia ulicznego i drogowego 
Paszportyzacja jest procesem inwentaryzacji majątku oświetleniowego, pozwala na zebranie informacji o każdym elemencie infrastruktury. Efektem paszportyzacji jest cyfrowa mapa sieci, zawierająca najbardziej aktualne dane o majątku oświetlenia ulicznego i drogowego.  Audyt polega na dokładnym określeniu aktualnego stanu oświetlenia. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej, dokonywane są pomiary infrastruktury i miejsc oświetlanych, co pozwala na zaplanowanie modernizacji, remontów, a w konsekwencji poprawę efektywności oświetlenia.  Oględziny i przeglądy obejmują m.in. ocenę widocznych części przewodów, stanu opraw i oświetlenia, stan ilościowy ubytku źródeł światła. Pozwalają na ustalenie stanu technicznego i sporządzenie planu eksploatacyjnego.

Dzięki wykonaniu paszportyzacji sieci dostarczamy: 

 • Aktualne dane o sieci na podstawie inwentaryzacji w terenie
 • Model danych dopasowany do potrzeb zarządzających oświetleniem 
 • Dane oparte na relacjach i połączeniach topologicznych 
 • Dokładne położenie obiektów w terenie
 • Dokumentację fotograficzną zinwentaryzowanego majątku 

Poprzez wykonanie audytu możemy uzyskać rekomendacje do wprowadzenia: 

 • Systemu sterowania
 • Przebudowy systemu eksploatacji lub jego stworzenia
 • Modyfikacji taryfy rozliczeniowej (na bardziej korzystną)
 • Wymiany przestarzałych i energochłonnych źródeł światła
 • Poprawy rozmieszczenia opraw oświetleniowych

Poprzez wykonanie oględzin możemy uzyskać: 

 • Wiedzę o aktualnym stanie technicznym 
 • Dane o lokalizacji awarii i usterek
 • Dane potrzebne do efektywnego zarządzania modernizacjami


   
System GISMO do efektywnego zarządzania infrastrukturą oświetleniową

System GISMO to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania majątkiem sieciowym, umożliwiające budowanie własnej bazy danych o majątku oświetleniowym. Zastosowanie systemu pozwala na: 

 • Wykorzystanie informacji o oświetleniu w planowaniu nowych inwestycji
 • Czerpanie pełnych i kompleksowych informacji o infrastrukturze oświetleniowej 
 • Skuteczny nadzór nad ekipami serwisowymi dzięki integracji z modułem do Zarządzania Pracami w Terenie 
Korzyści systemu
 • Wszystkie dane w jednym miejscu 
 • Możliwość integracji z innymi narzędziami
 • Łatwość obsługi 
 • Możliwość wdrożenia w chmurze lub on-premise
 • System dostępny przez przeglądarkę

Odbiorcy systemu GISMO

GISMO
Logowanie do systemu
Katalogi i dokumenty
file icon pdf
Zarządzanie infrastrukturą oświetleniową - katalog
(pdf) 1.12MB
file icon pdf
System GISMO - karta katalogowa
(pdf) 534.19KB
file icon pdf
Regulamin korzystania z systemu GISMO
(pdf) 581.57KB
Wszystkie pliki w jednym miejscu
Centrum pobrań
youtube icon

Apator Rector Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 17B
65-427 Zielona Góra
tel. +48 56 619 13 64
apator.rector@apator.com

NIP 929-10-03-389
REGON 970374123
KRS 0000297413
Kapitał zakładowy 2 000 000,00 zł

ICT - systemy informatyczne
Dział Sprzedaży