Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Apator SA w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2024 roku, godz. 11.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA wraz z jego porządkiem obrad, treścią projektów uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. 

Uwaga:
Akcjonariusze posiadający akcje imienne Apator SA, aby móc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia dyspozycji żądania wystawienia imiennego zaświadczenia na WZA w swoim biurze maklerskim, w terminie do dnia 11 czerwca br. 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.