Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Kategorie:

Wszystkie Nagrody i wyróżnieniaBranże i produktyNasz zespółWydarzeniaRelacje inwestorskie
Relacje inwestorskie
Podsumowanie wyników Grupy Apator za I-IV kwartał 2023
Grupa Apator dostarczyła w 2023 roku rozwiązania do zarządzania i pomiaru mediów za ponad 1,1 miliarda złotych.

Prezentacja z konferencji do pobrania

Więcej
Data: 2024/03/06
Relacje inwestorskie
Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA
W dniu 19 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Apator SA powołała Roberta Kowalskiego w skład Zarządu Apator SA.
Więcej
Data: 2023/12/19
Relacje inwestorskie
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2023
Zarząd Apator SA podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 0,20 zł brutto na jedną akcję.
Więcej
Data: 2023/11/22
Relacje inwestorskie
Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA
W dniu 22 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza Apator SA zadecydowała o rozszerzeniu składu Zarządu Apator SA powołując w jego skład Łukasza Zaworskiego.
Więcej
Data: 2023/11/22
Relacje inwestorskie
Wypłata dywidendy z zysku za 2022 rok
Zarząd Apator SA zarekomendował WZA wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022 w wysokości 0,30 zł brutto na jedną akcję. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło 28 czerwca 2023 roku uchwałę o wypłacie dywidendy w zarekomendowanej kwocie (tj. wysokości 0,30 zł brutto na jedną akcję).
Więcej
Data: 2023/06/29
Wydarzenia
Konferencja podsumowująca wyniki 1 kw. 2023 r.
Dn. 25 maja 2023 r. spotkaliśmy się z przedstawicielami rynku kapitałowego oraz dziennikarzami w celu omówienia efektów działalności Grupy Apator w 1 kwartale 2023 r.
Więcej
Data: 2023/06/02
Wydarzenia
Investor Day w Jaryszkach
W dn. 13.10.2022 r. w Jaryszkach k. Poznania spotkało się liczne grono akcjonariuszy Apator SA, inwestorów, analityków oraz dziennikarzy, aby zobaczyć efekty relokacji zakładu Apator Powogaz oraz lepiej poznać kontekst biznesowy segmentu Woda i Ciepło. Głównym punktem agendy była prezentacja Aktualizacji Strategii Grupy Apator w perspektywie 2025 roku.
Więcej
Data: 2022/10/18
Relacje inwestorskie
Grupa Apator aktualizuje Strategię biznesową
W dniu 11.10.2022 roku Rada Nadzorcza Apator SA zatwierdziła przyjętą przez Zarząd Spółki „Aktualizację Strategii Grupy Apator w perspektywie do 2025 roku”.
Więcej
Data: 2022/10/12
Wydarzenia
Uruchomienie przemysłowego magazynu energii w Ochotnicy
Magazyn energii to wspólny pilotażowy projekt firm Tauron Dystrybucja SA, Apator SA, oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Został zainstalowany w Ochotnicy Dolnej (woj. małopolskie), będącej także partnerem projektu, w gminie, która od lat prowadzi działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost udziału OZE.
Więcej
Data: 2022/07/18
Wydarzenia
Arkadiusz Chmielewski i Tomasz Łątka ponownie powołani do Zarządu Apator SA
Rada Nadzorcza Apator SA ponownie powierzyła stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Arkadiuszowi Chmielewskiemu oraz stanowisko Członka Zarządu Spółki Tomaszowi Łątce.
Więcej
Data: 2022/06/30
Wydarzenia
Apator dostarczy liczniki smart w technologii OSGP dla TD
Konsorcjum polskich spółek, w którego skład wchodzą GRIFFIN GROUP S.A. ENERGY oraz Apator SA, podpisało umowę z TD na dostawę nowoczesnych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP. Wartość oferty Konsorcjum wynosi ok. 190 mln zł, z opcją zwiększenia zamówień o 12%.
Więcej
Data: 2022/06/15
Wydarzenia
Jubileusz 25-lecia Apatora na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Niektóre decyzje mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju firmy, redefiniują jej status, określają jej pozycję na kolejne lata, a nawet całe dekady.
Więcej
Data: 2022/04/24
Więcej aktualności