Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Kategorie:

Wszystkie Nagrody i wyróżnieniaBranże i produktyNasz zespółWydarzeniaRelacje inwestorskie
Relacje inwestorskie
Wypłata dywidendy z zysku za 2022 rok
Zarząd Apator SA zarekomendował WZA wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022 w wysokości 0,30 zł brutto na jedną akcję. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło 28 czerwca 2023 roku uchwałę o wypłacie dywidendy w zarekomendowanej kwocie (tj. wysokości 0,30 zł brutto na jedną akcję).
Więcej
Data: 2023/06/29
Wydarzenia
Konferencja podsumowująca wyniki 1 kw. 2023 r.
Dn. 25 maja 2023 r. spotkaliśmy się z przedstawicielami rynku kapitałowego oraz dziennikarzami w celu omówienia efektów działalności Grupy Apator w 1 kwartale 2023 r.
Więcej
Data: 2023/06/02
Wydarzenia
Investor Day w Jaryszkach
W dn. 13.10.2022 r. w Jaryszkach k. Poznania spotkało się liczne grono akcjonariuszy Apator SA, inwestorów, analityków oraz dziennikarzy, aby zobaczyć efekty relokacji zakładu Apator Powogaz oraz lepiej poznać kontekst biznesowy segmentu Woda i Ciepło. Głównym punktem agendy była prezentacja Aktualizacji Strategii Grupy Apator w perspektywie 2025 roku.
Więcej
Data: 2022/10/18
Relacje inwestorskie
Grupa Apator aktualizuje Strategię biznesową
W dniu 11.10.2022 roku Rada Nadzorcza Apator SA zatwierdziła przyjętą przez Zarząd Spółki „Aktualizację Strategii Grupy Apator w perspektywie do 2025 roku”.
Więcej
Data: 2022/10/12
Wydarzenia
Uruchomienie przemysłowego magazynu energii w Ochotnicy
Magazyn energii to wspólny pilotażowy projekt firm Tauron Dystrybucja SA, Apator SA, oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Został zainstalowany w Ochotnicy Dolnej (woj. małopolskie), będącej także partnerem projektu, w gminie, która od lat prowadzi działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost udziału OZE.
Więcej
Data: 2022/07/18
Wydarzenia
Arkadiusz Chmielewski i Tomasz Łątka ponownie powołani do Zarządu Apator SA
Rada Nadzorcza Apator SA ponownie powierzyła stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Arkadiuszowi Chmielewskiemu oraz stanowisko Członka Zarządu Spółki Tomaszowi Łątce.
Więcej
Data: 2022/06/30
Wydarzenia
Apator dostarczy liczniki smart w technologii OSGP dla TD
Konsorcjum polskich spółek, w którego skład wchodzą GRIFFIN GROUP S.A. ENERGY oraz Apator SA, podpisało umowę z TD na dostawę nowoczesnych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP. Wartość oferty Konsorcjum wynosi ok. 190 mln zł, z opcją zwiększenia zamówień o 12%.
Więcej
Data: 2022/06/15
Wydarzenia
Jubileusz 25-lecia Apatora na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Niektóre decyzje mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju firmy, redefiniują jej status, określają jej pozycję na kolejne lata, a nawet całe dekady.
Więcej
Data: 2022/04/24
Relacje inwestorskie
Apator Metrix zawarł umowę z Landis+Gyr
Apator Metrix zawarł umowę z Landis+Gyr na dostawę inteligentnych gazomierzy w ramach masowego wdrożenia inteligentnych liczników w Belgii. To największe realizowane w Europie wdrożenie kompleksowego rozwiązania multi-energetycznego.
Więcej
Data: 2022/04/12
Relacje inwestorskie
Grupa Apator podsumowuje wyniki 2021 roku
Stabilna sprzedaż dzięki dywersyfikacji segmentowej i geograficznej. Grupa Apator zamyka rok 2021 przychodami na poziomie 940 mln PLN, generując znaczące wzrosty sprzedaży na rynkach eksportowych.
Więcej
Data: 2022/03/14
Relacje inwestorskie
Zmiana składu Zarządu Apator SA
W dniu 25 listopada Rada Nadzorcza powołała Arkadiusza Chmielewskiego na Prezesa Zarządu Apator SA, a Tomasza Łątkę na Dyrektora Generalnego Apator SA.
Więcej
Data: 2021/12/10
Relacje inwestorskie
Apator konsoliduje segment Energii Elektrycznej
W dn. 18. października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA wyraziło zgodę na połączenie spółek Apator SA i Apator Elkomtech SA.
Więcej
Data: 2021/10/22
Więcej aktualności