Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Dane finansowe i raporty okresowe

Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Raporty okresowe

https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/raport-kwartalny.jpg
Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku
file icon pdf
Skonsolidowany raport GK Apator za I kwartał 2024
(pdf) 2.7MB
file icon pdf
Podsumowanie wyników - notatka prasowa
(pdf) 323.4KB
file icon pdf
Podsumowanie wyników - prezentacja
(pdf) 1.12MB
Grupa Apator
Skonsolidowane dane finansowe w pliku Excel

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE GRUPY APATOR (TYS. ZŁ)

Dane skonsolidowane* 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.
Przychody netto
ze sprzedaży ogółem
906 902 844 043 877 593 934 850 940 083 1 081 792 1 137 174
Zysk ze sprzedaży 72 129 98 274 74 534 80 559 48 740 45 090 52 270
EBITDA 103 893 134 311 126 288 131 100 150 573 87 067 96 546
Wynik netto 43 908 70 405 55 287 62 237 63 336 7 205 8 504
Suma bilansowa 839 482 839 190 887 836 874 949 999 260 1 042 047 975 198
Aktywa trwałe 460 942 455 068 472 363 496 611 533 186 527 979 492 647
Aktywa obrotowe 378 540 384 122 415 473 378 338 466 074 514 068 482 551
Kapitał własny 455 498 476 984 492 889 517 241 551 275 539 148 539 023
Zobowiązania 383 984 362 206 394 947 357 708 447 985 502 899 436 175
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE GRUPY APATOR (TYS. ZŁ)

Kwartał Wybrane dane * 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.
I
kwartał
Przychody netto 188 183 212 479 224 536 224 498 237 063 288 506 296 377
Zysk
ze sprzedaży
20 993 22 341 21 574 17 262 3 244 19 367 19 048
Zysk netto 15 144 15 427 17 337 41 354 -3 845 8 800 12 019
II
kwartał
Przychody netto 207 893 210 782 237 408 237 418 256 711 275 565  
Zysk
ze sprzedaży
25 648 20 736 22 845 15 835 11 031 14 046  
Zysk netto 21 543 15 339 15 082 9 858 3 899 4 104  
III
kwartał
Przychody netto 204 603 220 495 244 126 240 138 281 226 288 693  
Zysk
ze sprzedaży
24 385 17 636 21 294 13 239 14 491 16 284  
Zysk netto 17 632 14 534 16 909 13 019 -3 361 8 395  
IV
kwartał
Przychody netto 243 364 234 582 228 395 238 264 306 792 284 739  
Zysk
ze sprzedaży
27 248 14 056 15 210 3 099 16 324 13 253  
Zysk netto 16 086 9 927 13 497 -1 551 10 512 -2 986  
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

Apator SA
Jednostkowe dane finansowe w pliku Excel

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE APATOR SA (TYS. ZŁ)

Dane jednostkowe * 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.
Przychody netto ze sprzedaży ogółem 250 869 265 505 262 967 353 424 282 486 411 884 479 177
Zysk ze sprzedaży 22 662 27 260 12 072 28 942 -14 238 1 096 29 622
EBITDA 34 512 39 893 27 978 41 640 8 931 27 082 54 817
Wynik netto 52 982 67 323 54 072 51 555 18 436 25 593 34 615
Suma bilansowa 462 218 473 589 494 377 501 221 540 654 534 265 520 979
Aktywa trwałe 344 602 369 295 386 688 396 309 402 920 346 008 336 423
Aktywa obrotowe 117 616 104 294 107 689 104 912 137 734 188 257 184 556
Kapitał własny 325 870 348 476 355 188 369 404 363 238 362 987 381 335
Zobowiązania 136 348 125 113 139 189 131 817 177 416 171 278 139 644
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE APATOR SA (TYS. ZŁ)

Kwartał Wybrane dane * 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.
I
kwartał
Przychody netto 52 457 71 098 67 475 69 595 80 203 113 913 128 274
Zysk
ze sprzedaży
3 803 12 348 9 452 3 781 -5 984 4 524 10 302
Zysk netto 7 446 10 088 7 433 1 559 7 966 7 484 7 398
II
kwartał
Przychody netto 71 693 65 053 97 471 75 557 94 428 105 268  
Zysk
ze sprzedaży
11 798 2 886 6 765

-4 531

1 320 1 554  
Zysk netto 43 912 40 781 34 275 26 671 14 472 2 544  
III
kwartał
Przychody netto 69 446 65 178 108 258 73 265 112 368 134 119  
Zysk
ze sprzedaży
7 320 821 10 558 -2 466 4 434 12 287  
Zysk netto 11 411 - 122 7 788 -1 330 1 549 13 664  
IV
kwartał
Przychody netto 71 909 61 638 80 220 64 069 124 885 121 984  
Zysk
ze sprzedaży
7 167 - 3 676 2 366 -10 650 1 326 7 435  
Zysk netto 4 554 3 324 2 293 -8 439 1 606 5 846  
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

Apator SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie danych finansowych zawartych na stronie internetowej. Prezentowane dane służą wyłącznie celom informacyjnym.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.