Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Dane finansowe i raporty okresowe

Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Raporty okresowe

https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/raport-kwartalny.jpg
Skonsolidowany raport za I-III kwartały 2022 roku
file icon pdf
Skonsolidowany raport za I-III kwartały 2022 roku
(pdf) 2.41MB
file icon pdf
Podsumowanie wyników - notatka prasowa
(pdf) 205.39KB
file icon pdf
Prezentacja I-III Q 2022
(pdf) 914.78KB
https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/raport-polroczny.jpg
Skonsolidowany raport za I półrocze 2022
file icon pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1H 2022
(pdf) 1.59MB
file icon pdf
Raport z przeglądu biegłego rewidenta 1H 2022
(pdf) 315.06KB
file icon pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i Grupy Apator w 1H 2022
(pdf) 2.13MB
file icon pdf
Notatka prasowa - podsumowanie wyników Grupy Apator w 1H 2022
(pdf) 371.63KB
file icon pdf
Prezentacja dot. wyników za I półrocze 2022
(pdf) 1.19MB
https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/raport-polroczny.jpg
Jednostkowy raport za I półrocze 2022
file icon pdf
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Apator SA 1H 2022
(pdf) 1.43MB
file icon pdf
Apator SA Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta 1H 2022
(pdf) 415.25KB
file icon pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Apator za 1H 2022
(pdf) 2.13MB
file icon pdf
Notatka prasowa - podsumowanie wyników Grupy Apator za 1H 2022
(pdf) 371.63KB
https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/raport-kwartalny.jpg
Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku
file icon pdf
Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 r.
(pdf) 1.77MB
file icon pdf
Podsumowanie wyników za 1Q 2022 - notatka prasowa
(pdf) 360.53KB
file icon pdf
Podsumowanie wyników za IQ 2022 - prezentacja
(pdf) 1.42MB
Grupa Apator
Skonsolidowane dane finansowe w pliku Excel

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE GRUPY APATOR (TYS. ZŁ)

Dane skonsolidowane* 2015 r. 2016 r.  2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Przychody netto
ze sprzedaży ogółem
768 510 868 821 906 902 844 043 877 593 934 850 940 083
Zysk ze sprzedaży 75 653 70 425 72 129 98 274 74 534 80 559 48 740
EBITDA 110 915 102 126 103 893 134 311 126 288 131 100 150 573
Wynik netto 62 841 58 140 43 908 70 405 55 287 62 237 63 336
Suma bilansowa 794 267 841 684 839 482 839 190 887 836 874 949 999 260
Aktywa trwałe 430 329 450 114 460 942 455 068 472 363 496 611 533 186
Aktywa obrotowe 363 938 391 570 378 540 384 122 415 473 378 338 466 074
Kapitał własny 420 958 443 280 455 498 476 984 492 889 517 241 551 275
Zobowiązania 373 309 398 404 383 984 362 206 394 947 357 708 447 985
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE GRUPY APATOR (TYS. ZŁ)

Kwartał Wybrane dane * 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
I
kwartał
Przychody netto 180 909 197 778 215 279 188 183 212 479 224 536 224 498 237 063
Zysk
ze sprzedaży
19 666 18 545 22 663 20 993 22 341 21 574 17 262 3 244
Zysk netto 16 681 13 749 17 178 15 144 15 427 17 337 41 354 -3 845
II
kwartał
Przychody netto 183 599 222 543 235 478 207 893 210 782 237 408 237 418 258 137
Zysk
ze sprzedaży
15 809 21 619 19 289 25 648 20 736 22 845 15 835 12 457
Zysk netto 12 854 14 640 12 414 21 543 15 339 15 082 9 858 5 157
III
kwartał
Przychody netto 191 584 207 828 219 578 204 603 220 495 244 126 240 138 281 226
Zysk
ze sprzedaży
20 403 10 274 22 891 24 385 17 636 21 294 13 239 14 491
Zysk netto 19 917 7 844 17 186 17 632 14 534 16 909 13 019 -3 361
IV
kwartał
Przychody netto 213 274 242 040 223 638 243 364 234 582 228 395 238 264  
Zysk
ze sprzedaży
20 179 28 354 18 695 27 248 14 056 15 210 3 099  
Zysk netto 13 772 27 888 9 837 16 086 9 927 13 497 -1 551  
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

Apator SA
Jednostkowe dane finansowe w pliku Excel

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE APATOR SA (TYS. ZŁ)

Dane jednostkowe * 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Przychody netto ze sprzedaży ogółem 195 978 265 839 250 869 265 505 262 967 353 424 282 486
Zysk ze sprzedaży 13 384 29 009 22 662 27 260 12 072 28 942 -14 238
EBITDA 23 236 39 160 34 512 39 893 27 978 41 640 8 931
Wynik netto 58 351 77 709 52 982 67 323 54 072 51 555 18 436
Suma bilansowa 410 423 440 234 462 218 473 589 494 377 501 221 540 654
Aktywa trwałe 339 873 342 697 344 602 369 295 386 688 396 309 402 920
Aktywa obrotowe 70 550 97 537 117 616 104 294 107 689 104 912 137 734
Kapitał własny 266 960 310 758 325 870 348 476 355 188 369 404 363 238
Zobowiązania 143 463 129 476 136 348 125 113 139 189 131 817 177 416
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE APATOR SA (TYS. ZŁ)

Kwartał Wybrane dane * 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
I
kwartał
Przychody netto 46 343 52 329 59 856 52 457 71 098 67 475 69 595 80 203
Zysk
ze sprzedaży
1 120 4 991 4 812 3 803 12 348 9 452 3 781 -5 984
Zysk netto 19 616 19 484 3 406 7 446 10 088 7 433 1 559 7 966
II
kwartał
Przychody netto 54 896 75 110 64 641 71 693 65 053 97 471 75 557 94 428
Zysk
ze sprzedaży
5 347 10 290 6 411 11 798 2 886 6 765

-4 531

1 320
Zysk netto 33 829 34 017 38 802 43 912 40 781 34 275 26 671 14 472
III
kwartał
Przychody netto 49 425 68 279 61 955 69 446 65 178 108 258 73 265 112 368
Zysk
ze sprzedaży
6 294 7 153 6 267 7 320 821 10 558 -2 466 4 434
Zysk netto 4 434 7 017 6 913 11 411 - 122 7 788 -1 330 1 549
IV
kwartał
Przychody netto 45 314 70 197 64 238 71 909 61 638 80 220 64 069  
Zysk
ze sprzedaży
696 6 572 5 075 7 167 - 3 676 2 366 -10 650  
Zysk netto 554 17 113 2 823 4 554 3 324 2 293 -8 439  
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

Apator SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie danych finansowych zawartych na stronie internetowej. Prezentowane dane służą wyłącznie celom informacyjnym.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.