Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Dane finansowe i raporty okresowe

Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Raporty okresowe

https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/raport-kwartalny.jpg
Skonsolidowany raport za I-III kwartały 2023 roku
file icon pdf
Skonsolidowany raport za I-III kwartały 2023 roku
(pdf) 2.28MB
file icon pdf
Podsumowanie wyników - notatka prasowa
(pdf) 266.37KB
file icon pdf
Prezentacja I-III Q 2023
(pdf) 837.09KB
https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/raport-polroczny.jpg
Skonsolidowany raport za I półrocze 2023
file icon pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1H 2023
(pdf) 1.59MB
file icon pdf
Raport z przeglądu biegłego rewidenta 1H 2023
(pdf) 110.74KB
file icon pdf
Podsumowanie wyników za IH 2023 - prezentacja
(pdf) 1.14MB
file icon pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i Grupy Apator w 1H 2023
(pdf) 2.22MB
file icon pdf
Notatka prasowa - podsumowanie wyników Grupy Apator w 1H 2023
(pdf) 365.76KB
https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/raport-polroczny.jpg
Jednostkowy raport za I półrocze 2023
file icon pdf
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Apator SA 1H 2023
(pdf) 1.43MB
file icon pdf
Apator SA Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta 1H 2023
(pdf) 242.87KB
file icon pdf
Podsumowanie wyników za IH 2023 - prezentacja
(pdf) 1.14MB
file icon pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Apator za 1H 2023
(pdf) 2.22MB
file icon pdf
Notatka prasowa - podsumowanie wyników Grupy Apator za 1H 2023
(pdf) 365.76KB
https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/raport-kwartalny.jpg
Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku
file icon pdf
Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 r.
(pdf) 2.49MB
file icon pdf
Informacja prasowa - podsumowanie wyników za I kwartał 2023 r.
(pdf) 318.41KB
file icon pdf
Podsumowanie wyników za IQ 2023 - prezentacja
(pdf) 1.22MB
Grupa Apator
Skonsolidowane dane finansowe w pliku Excel

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE GRUPY APATOR (TYS. ZŁ)

Dane skonsolidowane* 2016 r.  2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
Przychody netto
ze sprzedaży ogółem
868 821 906 902 844 043 877 593 934 850 940 083 1 081 792
Zysk ze sprzedaży 70 425 72 129 98 274 74 534 80 559 48 740 45 090
EBITDA 102 126 103 893 134 311 126 288 131 100 150 573 87 067
Wynik netto 58 140 43 908 70 405 55 287 62 237 63 336 7 205
Suma bilansowa 841 684 839 482 839 190 887 836 874 949 999 260 1 042 047
Aktywa trwałe 450 114 460 942 455 068 472 363 496 611 533 186 527 979
Aktywa obrotowe 391 570 378 540 384 122 415 473 378 338 466 074 514 068
Kapitał własny 443 280 455 498 476 984 492 889 517 241 551 275 539 148
Zobowiązania 398 404 383 984 362 206 394 947 357 708 447 985 502 899
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE GRUPY APATOR (TYS. ZŁ)

Kwartał Wybrane dane * 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.
I
kwartał
Przychody netto 215 279 188 183 212 479 224 536 224 498 237 063 288 506
Zysk
ze sprzedaży
22 663 20 993 22 341 21 574 17 262 3 244 19 367
Zysk netto 17 178 15 144 15 427 17 337 41 354 -3 845 8 800
II
kwartał
Przychody netto 235 478 207 893 210 782 237 408 237 418 256 711 275 565
Zysk
ze sprzedaży
19 289 25 648 20 736 22 845 15 835 11 031 14 046
Zysk netto 12 414 21 543 15 339 15 082 9 858 3 899 4 104
III
kwartał
Przychody netto 219 578 204 603 220 495 244 126 240 138 281 226 288 693
Zysk
ze sprzedaży
22 891 24 385 17 636 21 294 13 239 14 491 16 284
Zysk netto 17 186 17 632 14 534 16 909 13 019 -3 361 8 395
IV
kwartał
Przychody netto 223 638 243 364 234 582 228 395 238 264 306 792  
Zysk
ze sprzedaży
18 695 27 248 14 056 15 210 3 099 16 324  
Zysk netto 9 837 16 086 9 927 13 497 -1 551 10 512  
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

Apator SA
Jednostkowe dane finansowe w pliku Excel

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE APATOR SA (TYS. ZŁ)

Dane jednostkowe * 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
Przychody netto ze sprzedaży ogółem 265 839 250 869 265 505 262 967 353 424 282 486 411 884
Zysk ze sprzedaży 29 009 22 662 27 260 12 072 28 942 -14 238 1 096
EBITDA 39 160 34 512 39 893 27 978 41 640 8 931 27 082
Wynik netto 77 709 52 982 67 323 54 072 51 555 18 436 25 593
Suma bilansowa 440 234 462 218 473 589 494 377 501 221 540 654 534 265
Aktywa trwałe 342 697 344 602 369 295 386 688 396 309 402 920 346 008
Aktywa obrotowe 97 537 117 616 104 294 107 689 104 912 137 734 188 257
Kapitał własny 310 758 325 870 348 476 355 188 369 404 363 238 362 987
Zobowiązania 129 476 136 348 125 113 139 189 131 817 177 416 171 278
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE APATOR SA (TYS. ZŁ)

Kwartał Wybrane dane * 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.
I
kwartał
Przychody netto 59 856 52 457 71 098 67 475 69 595 80 203 117 806
Zysk
ze sprzedaży
4 812 3 803 12 348 9 452 3 781 -5 984 8 417
Zysk netto 3 406 7 446 10 088 7 433 1 559 7 966 10 637
II
kwartał
Przychody netto 64 641 71 693 65 053 97 471 75 557 94 428 105 268
Zysk
ze sprzedaży
6 411 11 798 2 886 6 765

-4 531

1 320 1 554
Zysk netto 38 802 43 912 40 781 34 275 26 671 14 472 2 544
III
kwartał
Przychody netto 61 955 69 446 65 178 108 258 73 265 112 368 134 119
Zysk
ze sprzedaży
6 267 7 320 821 10 558 -2 466 4 434 12 287
Zysk netto 6 913 11 411 - 122 7 788 -1 330 1 549 13 664
IV
kwartał
Przychody netto 64 238 71 909 61 638 80 220 64 069 124 885  
Zysk
ze sprzedaży
5 075 7 167 - 3 676 2 366 -10 650 1 326  
Zysk netto 2 823 4 554 3 324 2 293 -8 439 1 606  
drag

* Działalność kontynuowana i zaniechana

Apator SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie danych finansowych zawartych na stronie internetowej. Prezentowane dane służą wyłącznie celom informacyjnym.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.