Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Cyfrowy system nadzoru OZE

EKTIN to kompleksowy system do nadzoru i zarządzania pojedynczymi lub rozproszonymi farmami fotowoltaicznymi i elektrowniami wiatrowymi. Zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o działaniu inwestycji i pozwala na sterowanie jej elementami. Zbiera dane na temat zdarzeń, alarmów i mierzonych wartości umożliwiając efektywne zarządzanie, jednocześnie zmniejszając koszty utrzymania i zapewniając bezpieczeństwo. 

Zobacz film

Najważniejsze cechy systemu EKTIN

System EKTIN jako przemyślane rozwiązanie klasy SCADA jest odpowiedzią na potrzeby zarówno inwestora, który finansuje powstanie farmy
fotowoltaicznej lub elektrowni wiatrowej, jak i zarządzającego, którego zadaniem jest optymalne zarządzanie inwestycją, z wykorzystaniem wszelkiej dostępnej wiedzy.

Funkcjonalności i korzyści

Inwestora: Zarządzającego: 
bieżące monitorowanie wygenerowanych przychodów wspomaganie pracy dyżurnych nadzorców, serwisu
i służb utrzymania technicznego farm PV/ elektrowni wiatrowej
bieżące monitorowanie PR farmy
(Performance Ratio – współczynnik wydajności pracy)
narzędzie kontroli i okresowej diagnostyki pracy
instalacji PV bez stałej obsługi
bieżące monitorowanie aktualnego stanu sygnalizacji alarmowej narzędzie kontroli i okresowej diagnostyki pracy
elektrowni wiatrowej bez stałej obsługi
przyjazny panel obsługi wizualizacja architektury systemu z diagnostyką stanu łączy
informacja o stanie i ilości zainstalowanych falowników/turbin wiatrowych wizualizacja stanu pracy automatyk instalacji PV/ elektrowni wiatrowych
  wizualizacja stanu sieci eE w zakresie SN/nn
  wizualizacja pomiarów

 

Cyfrowy system nadzoru OZE

 
Tomasz Dąbrowski
Menedżer Rozwoju Biznesu

EKTIN pełni rolę nadzoru i akwizycji danych, ale także sterowania i ustawiania punktu pracy instalacji fotowoltaicznej. Przeznaczony jest zarówno dla nadzorców jak i inwestorów. Rozwiązanie pozwala na ciągłe monitorowanie, maksymalizację produkcji danej instalacji, a także dostarcza informacji, jak wydajnie działa instalacja.

Głos naszego eksperta

Katalogi
file icon pdf
System do nadzoru farm fotowoltaicznych EKTIN PV
(pdf) 1.17MB
file icon pdf
System do nadzoru elektrowni wiatrowych EKTIN WT
(pdf) 1.09MB
Wszystkie pliki w jednym miejscu
Centrum pobrań
youtube icon

Apator SA

ul. Gdańska 4a lok. C4
87-100 Toruń
apator@apator.com

NIP 879-016-68-96
REGON 870037630
KRS 0000056456
Kapitał zakładowy 3 264 707,30 zł 

Relacje inwestorskie
ri@apator.com

Lokalizacja główna
Ostaszewo 57C
87-148 Łysomice
tel. +48 56 619 11 11
fax +48 56 619 12 95
apator@apator.com

Lokalizacja Łódź
ul. Wólczańska 125
90-521 Łódź
tel. +48 42 638 75 00
fax +48 42 637 72 58
bok.automatyka@apator.com

Lokalizacja Toruń
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. +48 56 654 49 00
fax +48 56 654 49 03
torun.elkomtech@apator.com

Energetyka rozproszona, elektromobilność i OZE