Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Usługi związane z pozyskiwaniem danych

Usługi związane z pozyskiwaniem danych

Inwentaryzacja majątku sieciowego, paszportyzacja, utrzymanie i migracja danych to podstawowe usługi świadczone dla przedsiębiorstw sieciowych. Obejmują również projektowanie i optymalizację procesu wdrożeniowego. Odbiorcami usług są także przedsiębiorstwa dystrybucyjne, oświetleniowe, jednostki samorządu terytorialnego zarządzające majątkiem sieciowym. 

Oferowane są również konsultacje związane z:

  • Metodyką paszportyzacji sieci, kolekcji danych odczytowych oraz wykorzystania tych danych do optymalizacji sprawności systemu sieciowego
  • Dopasowaniem prowadzenia działalności infrastrukturalnych spółek sieciowych do uregulowań rynku
  • Optymalizacją procesów i architektury systemów informatycznych dla działalności operacyjnej spółek sieciowych
Paszportyzacja sieci
Audyt efektywności energetycznej
Oględziny stanu technicznego
Usługi dodatkowe
Zarządzanie infrastrukturą oświetleniową

Usługi w postaci paszportyzacji sieci, audytu energetycznego, a także oględzin stanu technicznego oświetlenia pozwalają na pozyskanie kluczowych danych o infrastrukturze oświetleniowej. Wykorzystanie ich w odpowiednim systemie pomaga na efektywne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową.