Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Zarządzanie w wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej

Zarządzanie w wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej

Nowoczesne systemy klasy EAM (Enterprise Asset Management)/CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) przeznaczone są do zarządzania majątkiem sieciowym i zarządzania utrzymaniem ruchu w branży elektroenergetycznej. Rozwiązania te wspierają funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych w obszarze kompleksowego zarządzania infrastrukturą i procesami, a także stanowią kompleksową bazę informacji o sieci z najbardziej aktualnymi danymi. Systemy, a także narzędzia informatyczne tworzone przez nas są skierowane do największych operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce oraz do przedsiębiorstw energetycznych OSD, OSDn, OSP.

Naszymi autorskimi rozwiązaniami systemu klasy EAM/CMMS są: 

  • SID - System Informacji o Dystrybucji
  • ZMS - Zarządzanie majątkiem sieciowym
Procesy i cele biznesowe
Zarządzanie majątkiem sieciowym
Zarządzanie inwestycjami
Przyłączenia i ewidencja odbiorców
Eksploatacja
Obliczenia inżynierskie
Dokumentacja i panel administracyjny

Apator Rector Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 17B
65-427 Zielona Góra
tel. +48 56 619 13 64
apator.rector@apator.com

NIP 929-10-03-389
REGON 970374123
KRS 0000297413
Kapitał zakładowy 2 000 000,00 zł

ICT - systemy informatyczne
Dział Sprzedaży