Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Cyfrowy system nadzoru OZE

EKTIN to kompleksowy system do nadzoru i zarządzania pojedynczymi lub rozproszonymi farmami fotowoltaicznymi i elektrowniami wiatrowymi. Zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o działaniu inwestycji i pozwala na sterowanie jej elementami. Zbiera dane na temat zdarzeń, alarmów i mierzonych wartości umożliwiając efektywne zarządzanie, jednocześnie zmniejszając koszty utrzymania i zapewniając bezpieczeństwo. 

Zobacz film

Najważniejsze cechy systemu EKTIN

System EKTIN jako przemyślane rozwiązanie klasy SCADA jest odpowiedzią na potrzeby zarówno inwestora, który finansuje powstanie farmy
fotowoltaicznej lub elektrowni wiatrowej, jak i zarządzającego, którego zadaniem jest optymalne zarządzanie inwestycją, z wykorzystaniem wszelkiej dostępnej wiedzy.

Funkcjonalności i korzyści

Inwestora: Zarządzającego: 
bieżące monitorowanie wygenerowanych przychodów wspomaganie pracy dyżurnych nadzorców, serwisu
i służb utrzymania technicznego farm PV/ elektrowni wiatrowej
bieżące monitorowanie PR farmy
(Performance Ratio – współczynnik wydajności pracy)
narzędzie kontroli i okresowej diagnostyki pracy
instalacji PV bez stałej obsługi
bieżące monitorowanie aktualnego stanu sygnalizacji alarmowej narzędzie kontroli i okresowej diagnostyki pracy
elektrowni wiatrowej bez stałej obsługi
przyjazny panel obsługi wizualizacja architektury systemu z diagnostyką stanu łączy
informacja o stanie i ilości zainstalowanych falowników/turbin wiatrowych wizualizacja stanu pracy automatyk instalacji PV/ elektrowni wiatrowych
  wizualizacja stanu sieci eE w zakresie SN/nn
  wizualizacja pomiarów

 

Cyfrowy system nadzoru OZE

 
Tomasz Dąbrowski
Menedżer Rozwoju Biznesu

EKTIN pełni rolę nadzoru i akwizycji danych, ale także sterowania i ustawiania punktu pracy instalacji fotowoltaicznej. Przeznaczony jest zarówno dla nadzorców jak i inwestorów. Rozwiązanie pozwala na ciągłe monitorowanie, maksymalizację produkcji danej instalacji, a także dostarcza informacji, jak wydajnie działa instalacja.

Głos naszego eksperta

Katalogi
file icon pdf
Cyfrowy system nadzoru OZE - karta katalogowa
(pdf) 1.14MB
Wszystkie pliki w jednym miejscu
Centrum pobrań
youtube icon

Apator SA

ul. Gdańska 4a lok. C4
87-100 Toruń
apator@apator.com

NIP 879-016-68-96
REGON 870037630
KRS 0000056456
Kapitał zakładowy 3 264 707,30 zł 

Relacje inwestorskie
ri@apator.com

Lokalizacja główna
Ostaszewo 57C
87-148 Łysomice
tel. +48 56 619 11 11
fax +48 56 619 12 95
apator@apator.com

Lokalizacja Łódź
ul. Wólczańska 125
90-521 Łódź
tel. +48 42 638 75 00
fax +48 42 637 72 58
bok.automatyka@apator.com

Lokalizacja Toruń
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. +48 56 654 49 00
fax +48 56 654 49 03
torun.elkomtech@apator.com

Energetyka rozproszona, elektromobilność i OZE