Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Inkasent PC - Program odczytowy

Inkasent PC - Program odczytowy

Wybrane możliwości oprogramowania:

  • Tworzenie bazy danych wodomierzy i ciepłomierzy wraz z trasami inkasenckimi,
  • Wprowadzenie dowolnych komentarzy przypisanych danemu wodomierzowi
  • Tworzenie raportów dotyczących bilansowania zużycia wody, ciepła
  • Eksport danych w postaci powszechnie używanego formatu *txt lub *csv
Zastosowanie
Pliki do pobrania

Apator Powogaz SA

NIP 781-002-06-01
REGON 630509799
KRS 0000028129
Kapitał zakładowy 4 000 000,00 zł

Opomiarowanie wody i ciepła