Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
O laboratorium

O laboratorium

Laboratorium Wzorcujące

W listopadzie 2017 roku w strukturze Apator Powogaz SA zostało utworzone Laboratorium Wzorcujące.
Funkcjonujący w Laboratorium System zarządzania jest wdrożony i udokumentowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Laboratorium posiada nowoczesne stanowisko z tłokowym wzorcem objętości, zapewniające najwyższą dokładność pomiaru. Korzystamy wyłącznie z wyposażenia pomiarowego zapewniającego pełną spójność pomiarową udokumentowaną poprzez aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratoria wzorcujące, na każdy z przyrządów pomiarowych.

Zakres usług
Pliki do pobrania