Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aplikacje

 
System do zarządzania ekipami w terenie >>
 

Ułatwia codzienną pracę i kompleksowo wspiera wykonywanie wszystkich zadań. Pozwala na planowanie pracy zespołów, ekip serwisowych, nadzoruje efektywność działań według ustalonego harmonogramu. 

Zaloguj

 
Zarządzanie infrastrukturą oświetleniową >>
 

Proponowane usługi: paszportyzacja sieci, audyt energetyczny, a także oględziny stanu technicznego oświetlenia pozwalają na pozyskanie kluczowych danych
do systemu o infrastrukturze oświetleniowej. 

Zaloguj

 
System do zarządzania mediami użytkowymi >>
 

OMNITORUS wskazuje newralgiczne miejsca, w których optymalizacja jest wymagana do obniżenia kosztów i racjonalnego zaplanowania wydatków. To także narzędzie do rozliczania zużycia mediów.

Zaloguj

 
 
Wsparcie automatyzacji procesów i zarządzania
- system dostępny wkrótce

Dokumenty, informacje lub zadania są automatycznie przekazywane między pracownikami i przełożonymi, co przekłada się na zwiększenie efektywności ich pracy. Każdy pracownik ma jasno określone obowiązki.