Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2021/10/22

Apator konsoliduje segment Energii Elektrycznej

W dn. 18. października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA wyraziło zgodę na połączenie spółek Apator SA i Apator Elkomtech SA.

Z dn. 1.01.2022 r. spółka Apator Elkomtech, wraz ze swoimi oddziałami, znajdzie się w strukturach Apator SA, połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA.
Apator Elkomtech specjalizuje się w wytwarzaniu systemów sterowania i nadzoru klasy SCADA oraz specjalistycznych urządzeń wspomagających zarządzanie siecią elektroenergetyczną.  Spółkę tworzą obecnie połączone zasoby łódzkiego Elkomtechu, toruńskiej spółki Apator Control, włączonej do Elkomtechu w 2019 r. oraz zespołu Atrem, który zasilił szeregi spółki w 2020 r., co pozwoliło rozszerzyć kompetencje i ofertę linii w zakresie urządzeń i software’u dla sektora gazu.
Włączenie Apator Elkomtech do Apator SA stanowi kolejny etap konsolidacji segmentu Energii Elektrycznej zaplanowanej w strategii biznesowej Grupy Apator. Działanie to pozwoli rozwijać kompleksowe rozwiązania dla rynku (hardware + software) a także w pełni wykorzystać nowe szanse rynkowe w obszarach OZE oraz efektywności energetycznej.

Powrót Wszystkie aktualności