Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Komunikaty prasowe

Data: 2021/04/22

Apator nowym członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii

Stoimy w obliczu transformacji energetycznej wspieranej przez unijny program odnowy europejskiej gospodarki, tzw. „Zielony ład”. Główne wyzwania dla polskiej energetyki i przemysłu wyznacza z kolei Polityka Energetyczna Polski 2040 (PEP2040), która zakłada stopniową zmianę krajowego miksu energetycznego i tworzenie energetyki nowoczesnej, zasobooszczędnej oraz neutralnej wobec klimatu i środowiska.

Śmiało można zaproponować tezę, że przyszłością polskiej energetyki będą samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej, takie jak klastry energii oraz mikrosieci. Klastry energii mają tu szereg zalet - nie tylko zapewniają bezpieczne dostawy energii w danym regionie pozyskanej z czystych, „zielonych” zasobów, ale także mogą być ważnym impulsem dla rozwoju lokalnej infrastruktury i szansą przyśpieszenia rozwoju wielu regionów dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii. Mogą także - przy użyciu zaawansowanych rozwiązań technicznych, takich jak systemy zarządzania energią (EMS) - pomagać w bilansowaniu systemu energetycznego z dużym udziałem OZE.

Pełna treść komunikatu

Powrót Wszystkie komunikaty