Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2023/11/22

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2023

Zarząd Apator SA podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 0,20 zł brutto na jedną akcję.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 15 grudnia 2023 r. Dzień wypłaty ustalono na 21 grudnia 2023 roku.

Powrót Wszystkie aktualności