Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2023/09/25

Grupa Apator obecna na Forum Profesjonalistów PSME

Podczas Międzynarodowych Energetycznych Targów Energetab w Bielsku-Białej w dniach 12-13 września 2023 Grupa Apator uczestniczyła jako partner główny wydarzenia: Magazynowanie energii - Forum Profesjonalistów Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Eksperci ds. OZE Grupy Apator współuczestniczyli w przygotowaniu części merytorycznej wydarzenia, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą. Podczas trzech sesji tematycznych omówiono perspektywy rozwoju technologii magazynowania energii, na podstawie zrealizowanych już projektów. Bardzo pozytywnie przyjęte wystąpienie Menedżera Produktu ds. OZE Szymona Piaseckiego pt. „Analiza pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z bateryjnym systemem magazynowania energii elektrycznej” dało uczestniczącym w spotkaniu słuchaczom pełen obraz potencjału technologii, a wyjaśnienie na konkretnych przykładach wielu usprawnień w działalności OSD, przy zwiększającej się obecności rozporoszonych źródeł energii udowodniło, iż zastosowanie technologii magazynowania energii w nadchodzącej przyszłości będzie nie tylko potrzebne, lecz konieczne. Apator we współpracy z Tauron Dystrybucja i AGH realizował pilotażowy projekt dotyczący zastosowania magazynu energii w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z dużą ilością źródeł odnawialnych. Na Forum zaprezentowaliśmy wyniki badań potwierdzające pozytywny wpływ dedykowanego magazynu na parametry pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu całkowicie ustały wyłączenia prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, wynikające z przekroczeń dopuszczalnych poziomów napięć. 

Podczas przemówień oraz wielu rozmów obecni na wydarzeniu uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż odbywająca się na naszych oczach transformacja energetyczna będzie możliwa w momencie spełnienia wielu istotnych warunków. Pierwszym czynnikiem są odpowiednie i sprzyjające uwarunkowania i rozwiązania prawne, które będą wspierały transformację energetyczną na wielu płaszczyznach, również oddolnie. Przykładem takich pozytywnych rozwiązań stają się coraz korzystniejsze warunki dla klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych, które dzięki wspólnej kooperacji są w stanie wypracować pozytywne warunki produkcji oraz wykorzystania zielonej energii oraz wspólnemu systemowi jej wykorzystania i wzajemnej wymiany.

Kolejnym omawianym na forum aspektem były innowacje, których wczesne wykorzystanie daje szanse wielu podmiotom na zwiększenie konkurencyjności, nie tylko na rodzimym rynku, ale i również w skali globalnej. Ostatni aspekt to źródła finansowania oraz perspektywy na przyszłość, które umożliwią kolejnym podmiotom uczestnictwo w nowym modelu energetyki rozproszonej. Zgodnie stwierdzono, iż oczekiwane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania na przemysłowe magazyny energii wyzwoliłoby pełen potencjał drzemiący w wykorzystaniu zielonej energii, a możliwość magazynowania i odroczonego w czasie wykorzystania zgromadzonej energii pozwoliłoby na samowystarczalność energetyczną.

Reasumując, Forum Profesjonalistów PSME, to kolejne wydarzenie, które udowadnia, iż zainteresowanie przemysłowymi magazynami energii wśród podmiotów prywatnych oraz publicznych stale się powiększa, a spotkania takie jak to pozwalają obu stronom (producentom technologii oraz ich odbiorcom) zrozumieć wzajemne oczekiwania względem potencjalnej współpracy. Grupa Apator kontynuując swoją politykę, mającą na celu umocnienie swojej pozycji na rynku wysoko zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla OZE, dba o poszerzanie wiedzy wśród zainteresowanych, dzięki czemu w przyszłości wspólnie będziemy mogli wykorzystać pełnię możliwości energii pochodzącej z OZE.

Powrót Wszystkie aktualności