Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Komunikaty prasowe

Data: 2023/11/15

Grupa Apator opublikowała dobre wyniki za 3Q 2023 r.

Grupa Apator opublikowała dobre wyniki za 3Q 2023 r. - aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej i technologicznej kluczowych dla gospodarki branż.

Po trzech kwartałach 2023 roku Grupa Apator zdecydowanie zwiększa sprzedaż i poprawia rentowność w dwóch największych segmentach swojej działalności – Energii Elektrycznej oraz Wodzie i Cieple. Grupa rozwija swoje dotychczasowe portfolio rozwiązań pomiarowych, aparatury łączeniowej i sterowniczej, a także systemów wspierających pracę służb energetycznych. Jednocześnie jest aktywna na polu badań i rozwoju, docierając do klientów z nowymi rozwiązaniami technologicznymi niezbędnymi do automatyzacji, bilansowania sieci i adaptacji dynamicznie rosnących źródeł OZE w systemie elektroenergetycznym.

Przychody Grupy Apator w okresie 1-3Q 2023 r. były wyższe r/r o ok. 10% i osiągnęły poziom 852,8 mln zł, dzięki bardzo dobrym wynikom w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła, przy niższych r/r obrotach w Gazie. Sprzedaż krajowa stanowiła ok. 54% obrotów Grupy, zaś głównym kierunkiem eksportu pozostawały kraje Unii Europejskiej (z dominującym udziałem rynków: niemieckiego, czeskiego, rumuńskiego, belgijskiego, hiszpańskiego i niderlandzkiego) oraz Wielka Brytania. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 90,4 mln zł, zaś wynik netto skorygowany o odpis na aktywo podatkowe (dokonany w 2Q 2023) ukształtował się na poziomie 28,2 mln zł.

Realizacja rolloutu liczników smart w energetyce nabiera tempa. Aktywnie uczestniczymy w większości rynkowych przetargów, gdzie doceniane są walory techniczne naszych produktów, bezpieczeństwo ich stosowania oraz dobra obsługa posprzedażowa i serwis. Nasze produkty segmentu energii elektrycznej zyskują również coraz większe uznanie na rynkach zagranicznych, zwłaszcza oferta specjalistycznej aparatury łączeniowej. Bardzo zadowoleni jesteśmy również – pod kątem przychodów i rentowności – z segmentu Woda i Ciepło, gdzie notujemy wzrosty pomimo wysokiej bazy. Warto przypomnieć, że jeszcze 3 lata temu średni kwartalny poziom sprzedaży tego segmentu to ok. 60 mln zł. Za ostatnie 4 kwartały jest to już poziom 100 mln zł. Gaz mierzy się jeszcze z wyzwaniami rynkowymi wobec niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, jednak spodziewamy się, że w perspektywie kilkunastu miesięcy powinien już powoli odwracać trendy – podsumowuje  Maciej Wyczesany, Prezes Zarządu Apator SA. – Najbliższe miesiące i lata będą bardzo ważne i jednocześnie niezwykle ciekawe dla transformującej się energetyki. Kluczową kwestią będzie odblokowanie strumieni finansowania w ramach KPO, którego polska energetyka, sektor ciepłownictwa i wod-kan potrzebują, by zapewnić całej gospodarce bezpieczne, niezawodne i efektywne dostawy mediów energetycznych i wody, a nasze rozwiązania doskonale wpisują się w ten trend – dodaje Maciej Wyczesany.

Pełna treść komunikatu

 

Powrót Wszystkie komunikaty