Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Komunikaty prasowe

Data: 2023/08/31

Grupa Apator podsumowuje wyniki I półrocza 2023 roku

Rosnąca rola efektywnego zarządzania energią elektryczną oraz wodą stanowi paliwo do wzrostu sprzedaży rozwiązań Grupy Apator. W efekcie Grupa zamyka pierwsze półrocze 2023 roku solidnymi wynikami sprzedaży: obroty wzrosły o ok. 14% r/r do poziomu 564,1 mln PLN.

Utrzymujące się relatywnie wysokie ceny energii elektrycznej oraz pozostałych mediów użytkowych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz gospodarstw domowych, a także trend ekoefektywności kształtują popyt na rozwiązania do precyzyjnego pomiaru i zarządzania zużyciem mediów, będące w portfolio Grupy Apator. Podobnie, dynamika rozwoju OZE w Polsce przekłada się na wzrost znaczenia nowoczesnych rozwiązań, systemów i usług rozwijanych w ramach oferty Grupy. W efekcie Grupa Apator zamyka pierwsze półrocze 2023 roku dobrym wynikami sprzedaży tj. wzrostem obrotów o ok. 14% r/r i przychodami w wysokości 564,1 mln PLN. Jest to najlepsze sprzedażowo pierwsze półrocze w historii Grupy, przede wszystkim za sprawą wysokich przychodów w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła. Niższe r/r obroty odnotowuje segment Gaz, co spowodowane jest sytuacją geopolityczną i oczekiwanymi zmianami transformacyjnymi całego sektora gazu w Europie.

Poprawa wyników EBITDA w segmentach Energii Elektrycznej: 23,7 mln PLN (+15,7 mln PLN, tj. +197% r/r) oraz Wody i Ciepła: 28,3 mln PLN (+4,3 mln PLN, tj. +18% r/r) wynikająca z wyższej sprzedaży r/r i równoczesnej poprawy marż przełożyła się na osiągnięty w I półroczu 2023 r. wynik EBITDA Grupy, który był o 36% wyższy r/r i ukształtował się na poziomie ok. 59 mln PLN. Grupa pracuje nad efektywnością operacyjną, ale także sukcesywnie zmienia miks produktowy (produkty starszej generacji są zastępowane rozwiązaniami smart). Jedynie segment Gaz zanotował spadek EBITDA r/r w efekcie obniżenia obrotów i marż, sygnalizowanego przez Grupę od kilku kwartałów. Skonsolidowany wynik netto I półrocza 2023 r. był zdecydowanie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i ukształtował się na poziomie 19,8 mln PLN (po korekcie o odpis na aktywo podatkowe), mimo utrzymujących się wysokich kosztów odsetkowych.

Pełna treść komunikatu

Powrót Wszystkie komunikaty