Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Komunikaty prasowe

Data: 2023/02/28

Grupa Apator zamyka rok przychodami powyżej miliarda złotych

Grupa Apator wypracowała w 2022 r. przychody wyższe o 15% r/r, a suma obrotów przekroczyła - po raz pierwszy w historii - poziom 1 mld złotych. Wyniki nadal pozostają pod wpływem wymagającego otoczenia makroekonomicznego.

Rok 2022 był trudnym sprawdzianem odporności dla biznesu i postawił przedsiębiorców przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Po okresie utrudnień związanych z trwającą pandemią, w wyniku agresji zbrojnej w Ukrainie makrootoczenie uległo dalszej destabilizacji. Sytuacja ta nie pozostała bez wpływu na poziom wyników finansowych i marż Grupy Apator za 2022 rok.

W warunkach wysokiej inflacji kosztów, utrzymujących się problemów z dostępnością komponentów oraz niestabilności kursów walutowych Grupa konsekwentnie podejmowała działania w celu dalszej poprawy efektywności operacyjnej oraz uelastycznienia polityki cenowej, które pozwoliły na częściowe złagodzenie negatywnego wpływu otoczenia na wyniki i marże.

Dzięki intensyfikacji działań sprzedażowych oraz realizacji konsekwentnie budowanego portfela zamówień Grupa osiągnęła rekordowy poziom przychodów przekraczający miliard złotych, skutecznie docierając z ofertą do dotychczasowych i nowych klientów.

Pełna treść komunikatu

Powrót Wszystkie komunikaty