Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2023/06/02

Konferencja podsumowująca wyniki 1 kw. 2023 r.

Dn. 25 maja 2023 r. spotkaliśmy się z przedstawicielami rynku kapitałowego oraz dziennikarzami w celu omówienia efektów działalności Grupy Apator w 1 kwartale 2023 r.

Cykliczne spotkania z inwestorami i dziennikarzami są okazją do zaprezentowania wyników finansowych, jak również nakreślenia szerszego kontekstu rynkowego, który wpływa na realizację celów finansowych i biznesowych Spółki.

Majowa konferencja pokazała, że czynniki ogólnorynkowe, wyzwania transformacji sektorów energii, gazu, ciepła i wody oraz trendy technologiczne są przedmiotem dużego zainteresowania inwestorów i mediów.

Maciej Wyczesany, Prezes Zarządu Apator SA podkreślał, że Grupa Apator ma przed sobą wiele szans na dalszy rozwój sprzedaży, poprawę efektywności i rentowności, wynikających zarówno z naszych wewnętrznych procesów, jak i otoczenia. Duże nadzieje wiążą się z koniecznością modernizacji sieci, rozwojem OZE, inwestycjami w oszczędzanie i monitorowanie zużycia mediów. Transformacja energetyczna oraz rosnąca rola efektywnego zarządzania wszystkimi mediami, jako niezaprzeczalnie długotrwałe trendy, powodują, że te obszary będą się rozwijać, co stanowi paliwo do wzrostu sprzedaży Grupy.

Ożywiona dyskusja dotyczyła także kwestii cyberbezpieczeństwa w kontekście smart meteringu. Zarząd pokreślał, że Apator jest producentem dostarczanych przez siebie na rynek rozwiązań, zatem ma pod kontrolą cały proces wytwarzania inteligentnych liczników (hardware, software, komunikacja). Zakłady produkcyjne Grupy Apator są zlokalizowane w Europie - standardy działania fabryk, warunki wytwarzania i zatrudniania pracowników mogą być zweryfikowane np. poprzez audyty klientów. Grupa ma także centra R+D oraz serwisowe na miejscu, zatem jest w stanie elastycznie i szybko reagować na potrzeby klientów. Apator jest stabilnym partnerem, wiarygodnym pod względem finansowym, a wyroby Grupy  spełniają wszystkie branżowe normy i są certyfikowane w krajowych i europejskich laboratoriach.

Powrót Wszystkie aktualności