Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2023/05/05

Konferencja - Transformacja energetyczna w regionach

Transformacja energetyczna w regionach – kierunki przyszłości to temat konferencji, która odbyła się w dn. 20-21.04.2023 r. w Uniejowie. Organizatorem wydarzenia była Grupa Apator.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, klastrów energii, oraz firm i społeczności energetycznych, zainteresowanych kierunkami rozwoju zielonej energetyki, a przede wszystkim sposobami bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i optymalnego wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Podczas konferencji przedstawione zostały zmiany zachodzące w sektorze elektroenergetycznym, szczególnie w kontekście odchodzenia od dotychczasowego sposobu funkcjonowania, od konwencjonalnych, wysokoemisyjnych, szkodliwych dla środowiska źródeł, na rzecz  zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji Potrzeb i wyzwań stojących przed klastrami i społecznościami energetycznymi, którą przedstawił Tomasz Drzał, Dyrektor Zarządzający KIKE i OZE. Prezes KIKE podkreślił, że w tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów energii niezbędnym elementem są samorządy, ale ograniczeniem w rozwoju klastrów w Polsce są braki w regulacji uczestnictwa Jednostek Samorządu Terytorialnego w obrocie energią. Kluczowe powstaje więc pytanie, jak samorządy będą mogły korzystać z tańszej energii OZE?

Następnie przedstawione zostały Nowe technologie wspierające rozwój energetyki rozproszonej. Trendy i strategia rozwoju, czyli produkty i rozwiązania wspierające wykorzystywanie energii z OZE, w tym magazyny energii, sterowniki i systemy do nadzoru farm proponowane przez Grupę Apator.

Szymon Piasecki, Menedżer Rozwoju Biznesu OZE Grupy Apator opowiedział o Bateryjnych magazynach energii, jako urządzeniach pozwalających na zwiększenie efektywności instalacji OZE, stabilizację parametrów sieci elektroenergetycznej i eliminację strat mocy związanych z przesyłem energii na większe odległości. W nawiązaniu do prelekcji na temat magazynów energii, wyniki projektu z wykorzystywaniem magazynu energii przedstawiła Gmina Ochotnica Dolna, która dzięki pracy magazynu energii produkcji Apator wyeliminowała problem wyłączeń jednofazowych instalacji prosumenckich, tym samym stabilizując sieć, przyczyniła się do pełnego wykorzystywania energii pochodzącej z OZE.

W transformacji energetycznej szczególnego znaczenia nabrały systemy i rozwiązania, które pozwalają na Świadome zarządzanie energią w oparciu o wiarygodne i pewne dane. Następna prelekcja dotyczyła właśnie możliwości zbierania i odpowiedniego wykorzystywania danych, które stają się kluczowym elementem efektywnego zarządzania, a ulokowane w inteligentnych systemach pozwalają kontrolować i optymalizować zużycie mediów, m.in. w obiektach użyteczności publicznej. 

Drugi dzień konferencji otworzyła prezentacja Andrzeja Wójtowicza i Tomasza Mrózka, przedstawicieli Wodociągów Słupskich. Prelekcja Klaster Słupski – wdrożenie dotyczyła utworzenia bioenergetycznego klastra energii, jako społeczności lokalnej energetyki. Omówione zostały główne założenia projektu, wizja, która dotyczy utworzenia własnej lokalnej, niskoemisyjnej i konkurencyjnej energii w regionie Słupska. Kluczem jest zbilansowanie obszaru energii elektrycznej, ciepła, paliw, gazu i biogazu, co umożliwi stworzenie lokalnego rynku energii zbilansowanego własną, czystą energią.

Następnie w wyniku powstawania coraz większej liczby farm PV i wiatrowych omówione zostały Możliwości wykorzystania cyfrowych narzędzi do zarządzania obiektami generacji rozproszonej. Bartosz Firmanty, Członek Zarządu Energy Trade Solutions przedstawił rozwiązanie EKTIN umożliwiające wizualizację pomiarów i kontrolę stanów parametrów pracy farmy PV. System zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o działaniu inwestycji i pozwala na sterowanie jej elementami.

Ostatnia prelekcja dotyczyła Aktualnych programów dofinansowania wspomagających rozwój energetyki w regionach.

Po ostatniej prelekcji odbyła się debata podsumowująca wydarzenie, przedstawiciele Samorządów, Klastrów i społeczności energetycznych uznali, że tematyka możliwości wykorzystania zielonej energii, magazynów energii i zakładanie, a także funkcjonowanie klastrów energii są najważniejszymi tematami i wyzwaniami, jakie stoją przed gminami. Tworzenie klastrów energii jest konieczne, konieczne są regulacje prawne, jako reakcja na to, co się dzieje z cenami energii i transformacją energetyczną zachodzącą w Unii Europejskiej.

Powrót Wszystkie aktualności