Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2022/07/18

Uruchomienie przemysłowego magazynu energii w Ochotnicy

Magazyn energii to wspólny pilotażowy projekt firm Tauron Dystrybucja SA, Apator SA, oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Został zainstalowany w Ochotnicy Dolnej (woj. małopolskie), będącej także partnerem projektu, w gminie, która od lat prowadzi działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost udziału OZE.

play button

Magazyn energii został zainstalowany, aby poprawić parametry napięcia, zredukować wzrosty i asymetrię napięć. Jest to konieczne, ponieważ na terenie gminy nagromadzona jest duża liczba jednofazowych instalacji fotowoltaicznych, co poważnie ogranicza możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Przekroczone poziomy napięć powodują wyłączenia instalacji prosumenckich, co z kolei zmniejsza opłacalność poniesionych inwestycji. Aby poprawić sytuację konieczna jest symetryzacja napięć fazowych oraz obniżenie poziomu napięcia w sieci w chwili, kiedy przekracza dopuszczalną wartość. Opracowany i uruchomiony przez nas magazyn energii ma pomóc w rozwiązaniu problemu podwyższonego napięcia w sieci, który skutkują brakiem możliwości przyjmowania do sieci energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki zastosowanej w magazynie konstrukcji przekształtnika oraz opracowanemu algorytmowi sterowania w godzinach produkcji energii z OZE, bateria magazynu będzie ładowana, jednakże tylko z tych faz, w których wartość napięcia będzie przekroczona. Następnie w ciągu wieczornego szczytu zapotrzebowania, a także w nocy magazyn będzie się rozładowywał do sieci, tak aby być gotowym do gromadzenia energii z OZE w ciągu kolejnego dnia. 
 

Magazyny energii są jednym z kierunków rozwoju oferty Grupy Apator skierowanej do sektora OZE. Rozwiązania stanowią ważną część oferty związanej z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i nowoczesnym podejściem do zmieniającej się energetyki. Grupa Apator aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań, tworząc produkty niezbędne dla zachodzącej transformacji energetycznej.

Powrót Wszystkie aktualności