Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Komunikaty prasowe

Data: 2024/02/29

Rekordowe przychody ze sprzedaży Grupy Apator w 2023 r.

Grupa Apator wypracowała w okresie 1-4Q 2023 r. solidne wyniki finansowe i marże, mimo utrzymujących się niesprzyjających warunków makroekonomicznych.

Grupa Apator wypracowała w okresie 1-4Q 2023 r. solidne wyniki finansowe i marże, mimo utrzymujących się niesprzyjających warunków makroekonomicznych. Koncentrowano się na poszukiwaniu szans rynkowych i nowych kierunków sprzedaży, pracą nad marżami i na optymalizacji operacyjnej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły rekordowy poziom ponad 1,1 mld zł. Praca nad efektywnością operacyjną oraz konsekwentna kontrola kosztów SG&A w skali całej Grupy Apator pozwoliły na poprawę wyniku EBITDA, która po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe* wyniosła 117,2 mln zł (przed korektą 108,9 mln zł). Skonsolidowany wynik netto skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych ukształtował się na poziomie 36,4 mln zł (przed korektą 18,3 mln zł).

Perspektywy Grupy Apator są dobre. Sprzyjają nam trendy i zmiany legislacyjne związane z transformowaniem się gospodarki i unowocześnianiem sieci dystrybucji mediów energetycznych oraz wodnych. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnego pomiaru, zarządzania rozproszonymi źródłami energii. W odpowiedzi rozwijamy nasze portfolio rozwiązań dla farm wiatrowych i fotowoltaiki, wdrażamy rozwiązania w zakresie magazynowania energii. Nasi klienci, wśród których są nie tylko najwięksi krajowi operatorzy, ale także mniejsze podmioty (tzw. OSDn) oraz prywatni inwestorzy, poszukują skutecznych rozwiązań technicznych m.in. do efektywnego zarządzania mediami, bilansowania sieci i redukcji nadmiernych obciążeń w szczytach produkcji energii z odnawialnych źródeł. Warto w tym miejscu podkreślić, że Grupa Apator dysponuje nie tylko autorskimi rozwiązaniami, ale także technicznym wsparciem i serwisem na miejscu – podsumowuje Maciej Wyczesany, Prezes Zarządu Apator SA.                              

Spodziewamy się, że rok 2024 będzie lepszy dla całej polskiej gospodarki, głównie dzięki środkom finansowym z KPO i Funduszu Spójności, które pobudzą inwestycje i przyśpieszą transformację energetyczną. Wiele jednak będzie zależeć od rozsądnego wykorzystania tych pieniędzy przez Polskę. Ideą KPO jest odbudowa i zwiększanie odporności europejskich gospodarek, poprawa innowacyjności, tworzenie klimatu inwestycyjnego oraz wysokiej jakości miejsc pracy, a to mogą zagwarantować tylko firmy działające na miejscu. Transformacja energetyczna nie powinna odbywać się bez udziału polskich przedsiębiorstw, zaś rząd powinien zastosować mechanizmy wspierania (a nawet wymaganego udziału) rodzimych przedsiębiorstw w transformacji, aby pieniądze z UE zasilały lokalny rynek i nie były transferowane poza EOG – dodaje Maciej Wyczesany.

Pełna treść komunikatu

 

Powrót Wszystkie komunikaty