Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2023/09/28

Spotkanie z JST na Forum Miasteczek Polskich

Forum Miasteczek Polskich to dla wielu podmiotów obecnych na wydarzeniu szansa na nawiązanie wartościowych kontaktów, nabycie ciekawej oraz przede wszystkim praktycznej i merytorycznej wiedzy.

Tegoroczna, trzecia już edycja wydarzenia, obfitowała w wiele paneli dyskusyjnych, które w największym stopniu dotyczyły efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, dostępnych technologii magazynowania energii oraz perspektyw rozwoju niezależności energetycznej JST w przyszłości.

Podczas jednego z paneli pt. Lokalne bilansowanie energii drogą do samowystarczalności energetycznej JST i bezpieczeństwa dostaw energii dla mieszkańców gmin, nad którym patronat objął  Apator omówiono na konkretnych przykładach kwestię lokalnego bilansowania energii, poprzez wykorzystanie technologii jej magazynowania. Według obecnych ekspertów to właśnie przemysłowe magazyny energii obok technologii pozyskiwania energii z OZE za pomocą ogniw PV oraz farm wiatrowych staną się w niedalekiej przyszłości komplementarnym ogniwem stabilnego systemu energetycznego kraju.

Szeroki wachlarz możliwości zamknięty w stosunkowo niewielkim urządzeniu, które reguluje każdy aspekt produkowanej przez rozproszone i niestabilne źródła wytwórcze energii to niebywała zaleta, która może prowadzić do zwiększenia samowystarczalności JST. Jako podsumowanie można dodać, iż wg przeprowadzonej przez spółkę Apator na miejscu ankiety wśród obecnych przedstawicieli JST, ponad 90% respondentów rozważa implementację przemysłowego magazynu energii i liczy na uruchomienie systemu współfinansowania zakupu takiego magazynu przez podmioty państwowe.

Powrót Wszystkie aktualności