Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2023/03/13

Targi Enex 2023 z udziałem przedstawicieli Grupy Apator

XXV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii Enex odnotowały w tym roku rekordową ilość wystawców i zwiedzających.

Na targach obecni byli wszyscy istotni uczestnicy rynku OZE. Prezentowana tematyka to instalacje fotowoltaiczne (panele, systemy mocowań, systemy czyszczenia i konserwacji paneli, diagnostyka), przekształtniki fotowoltaiczne i hybrydowe, magazyny energii, systemy zarządzania energią, pompy ciepła i klimatyzatory, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, urządzenia grzewcze, sterowniki, itp.

Apator był obecny na tym wydarzeniu wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Magazynowania Energii. Zaprezentowane rozwiązania to magazyny energii, cyfrowy system nadzoru OZE oraz sterowniki SPV w wydaniu strażnika mocy lub regulatora mocy. Rozmowy na temat magazynów energii dotyczyły ich zastosowania w różnych miejscach systemu energetycznego - w wydaniu do stabilizacji sieci nn oraz jako urządzenia przy instalacji fotowoltaicznej lub przemysłowej. Magazyny energii stają się niezbędnym elementem transformacji energetycznej.

Najbardziej naturalnym obszarem zastosowań magazynów energii są instalacje odnawialnych źródeł energii. Energia odnawialna zależna jest od pory dnia i warunków atmosferycznych. Bilansowanie energii poprzez magazyn jest istotne szczególnie w tych momentach, kiedy produkcja energii przez instalację OZE przewyższa jej zużycie lub oddawanie wyprodukowanej energii do sieci nie jest zasadne z punktu widzenia opłacalności lub stabilności systemu energetycznego. Zastosowanie magazynu pozwala na przesunięcie zużycia energii w czasie, dlatego też wsparcie źródeł odnawialnych magazynami energii pozwala na uzyskanie stabilnych i przewidywalnych źródeł energii w systemie energetycznym.

W instalacjach przemysłowych magazyny energii umożliwiają lokalne bilansowanie energii i efektywne wykorzystanie na potrzeby własne energii wyprodukowanej przez źródła odnawialne. Dzięki temu możliwe jest sprawniejsze zarządzanie energią dostępną ze źródeł odnawialnych i szybszy zwrot kosztów poniesionych na inwestycje. Ponadto magazyn energii może stanowić bufor w chwilach zwiększonego zapotrzebowania na energię, co przy odpowiednim doborze pojemności i mocy urządzenia pozwala na ograniczenie mocy przyłączeniowej i deklarowanej mocy umownej.

Przedmiotem licznych rozmów był także system EKTIN, prezentowany jako narzędzie do optymalizacji zarządzania energią w systemie składającym się z instalacji OZE rozszerzonej o magazyn energii. Efektywne zarządzanie energią w systemie z OZE i magazynem energii staje się kluczową kwestią wraz z pojawianiem się coraz większej ilości farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

Uwaga odwiedzających nasze stoisko kierowała się także w stronę urządzenia SPV, które w wydaniu regulatora mocy pełni rolę sterownika telemechaniki, koncentratora danych, modułu komunikacyjnego oraz regulatora parametrów pracy obiektu – farmy fotowoltaicznej. Sterownik jest w stanie kontrolować parametry pracy źródła wytwórczego, które są wymagane przez operatora sieci, poprzez bezpośrednie połączenie z dataloggerami, automatyką zabezpieczeniową, analizatorami itp. SPV w wydaniu strażnika mocy znajduje zastosowanie instalacjach przemysłowych, gdzie zabezpiecza przed eksportem mocy do sieci dystrybucyjnej dzięki bezpośredniemu połączeniu m.in. z dataloggerami, automatyką zabezpieczeniową, analizatorami parametrów sieci.

Wszystkie prezentowane rozwiązania są cały czas rozwijane, ponieważ dynamiczny rozwój OZE niesie ze sobą kolejne wyzwania. Rosnące ceny energii oraz konieczność zadbania o środowisko wpływają wyraźnie na dynamikę rozwoju całego sektora.

Powrót Wszystkie aktualności