Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Ulga na robotyzację

Automatyzuj swoją firmę dzięki uldze na robotyzację

Wprowadzenie prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na robotyzację, tzw. ulga na robotyzację, to doskonała okazja dla przedsiębiorstw produkcyjnych, które myślą o rozwoju swojego biznesu, zwiększeniu skali działania, lub po prostu, bardziej efektywnej, wydajnej pracy.

Czym jest ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację to propozycja dla firm, które chcą zainwestować w roboty przemysłowe, aby usprawnić swoją produkcję. Ma ona pomagać przedsiębiorstwom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym. Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku. Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022. Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od ich wielkości.

Dlaczego warto zainteresować się ulgą na robotyzację?

Aby utrzymać konkurencyjność i rentowność biznesu, polskie przedsiębiorstwa „są skazane” na automatyzację procesów produkcyjnych. Polskie wskaźniki robotyzacji mocno odbiegają od unijnej średniej. Roboty stają się jednak coraz popularniejsze także w Polsce, chociażby przez wzgląd na wciąż rosnące koszty pracownicze, a także trudności związane z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry. Automat gwarantuje także powtarzalność operacji oraz zmniejszenie czasów produkcyjnych.

Czym jest robot przemysłowy w świetle regulacji?

Robot przemysłowy to maszyna, która spełnia poniższe kryteria:

 • automatycznie sterowana i programowalna,
 • wielozadaniowa,
 • stacjonarna lub mobilna, o co najmniej 3 stopniach swobody,
 • posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych,

spełniająca łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.


W co warto zainwestować, by skorzystać z ulgi?

Prawo do skorzystania z ulgi na robotyzację obejmuje koszty nabycia fabrycznie nowych:

 • robotów przemysłowych,
 • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, funkcjonalnie z nimi związanych (np. tory jezdne, słupowysięgniki, obrotniki, nastawniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze i wiele innych),
 • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
 • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer),
 • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

Ponadto, ulga obejmuje także:

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych,
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.

Więcej szczegółów dotyczących ulgi na robotyzację

Jak możemy pomóc zautomatyzować Twoją firmę?
play button
Jak możemy pomóc zautomatyzować Twoją firmę?

Grupa Apator zdobyła doświadczenie w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w oparciu o projekty realizowane we własnych spółkach produkcyjnych. W kolejnym etapie, na bazie wyspecjalizowanej grupy inżynierów i techników, utworzono Dział Robotyzacji i Automatyzacji, który oprócz realizacji projektów w ramach Grupy, świadczy także swoje usługi na rzecz innych podmiotów.

Dział Robotyzacji i Automatyzacji ma na swoim koncie ponad 50 zrealizowanych projektów, w ramach których wyprodukowano maszyny o wartości ponad 50 mln zł. Inżynierowie wyspecjalizowali się w projektowaniu oraz budowie maszyn i urządzeń na potrzeby działów produkcyjnych przedsiębiorstw działających w różnorodnych branżach w całej Polsce.

Robotyzacja i automatyzacja to dla nas wspólna droga z klientem od projektowania i budowy robotów pod konkretnie określone potrzeby przedsiębiorstwa, przez ich uruchamienie, aż do serwisowania automatów u klienta. Wsparcie może objąć cały proces inwestycyjny, od wdrożenia i przetestowania danego rozwiązania, zainstalowanie go u klienta i zintegrowanie z obecnymi rozwiązaniami, po przeszkolenie zespołu klienta z obsługi oraz pomoc w integracji procesu na produkcji. Klienci mogą skorzystać także z profesjonalnej asysty technicznej oraz wsparcia w zakresie doboru i dostaw materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia i postaw na automatyzację!