Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2022/06/06

Współpraca w zakresie właściwej eksploatacji i cyfrowego zarządzania farmami

W zakresie wykorzystania systemu do nadzoru farm EKTIN, Apator podjął współpracę z Energy Trade Solutions, która specjalizuje się m.in. we właściwej eksploatacji obiektów instalacji rozproszonej.

Odpowiadając na nowe wyzwania związane z transformacją energetyczną, Apator rozwija rozwiązania dla sektora OZE. Jednym z nowych systemów jest opracowany i wdrożony cyfrowy system do nadzoru farm.

Kompleksowa usługa eksploatacyjna farm PV, świadczona przez Energy Trade Solutions została wzbogacona o instalację cyfrowego systemu nadzoru OZE - oprogramowania EKTIN stworzonego przez Apator. Dzięki temu możliwy jest stały monitoring parametrów elektrycznych, analiza wskaźników eksploatacyjnych, a także możliwość zdalnego manipulowania łącznikami w każdym z obiektów instalacji rozproszonej. 

Pozyskane z instalacji dane służą do przygotowywania raportów technicznych dla każdego z obiektów. Raporty tworzone są automatycznie, uwzględniają konieczne informacje pozwalające ocenić stopień wykorzystania farmy fotowoltaicznej, wskazują punkty krytyczne wymagające uwagi służb eksploatacyjnych i podsumowują ilość wyprodukowanej energii elektrycznej za okres objęty raportem. 

Inwestor bądź zarządzający farmą mają możliwość korzystania z modułu komunikacji (SMS lub email), co pozwala na przesyłanie alertów bezpośrednio do wskazanych osób. Komunikacja jest niezbędna w sytuacji, gdy odchylenie od stanu normalnej pracy obiektu wymaga niezwłocznego poinformowania personelu dbającego o wysoki stopień wykorzystania możliwości produkcyjnych farmy fotowoltaicznej. Takie działanie daje inwestorowi pewność, że wytwarzanie energii jest maksymalizowane, a sama elektrownia nie obarczona niepotrzebnymi przestojami.

Inwestycja w oprogramowanie monitorujące i nadzorujące pracę źródeł rozproszonych, w tym przypadku paneli PV opiera się o wykorzystanie serwerów należących do Energy Trade Solutions, co w połączeniu z systemem do zarządzania farmami – EKTIN, przekłada się na kompleksową obsługę farm. Połączenie dwóch kompetencji, właściwe i zbierane w czasie rzeczywistym parametry, a dzięki temu odpowiednia eksploatacja farm pozwala w zmniejszenie kosztów utrzymania i zapewnia bezpieczeństwo inwestycji.

Powrót Wszystkie aktualności