Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2021/05/18

Wyniki Grupy Apator w 1Q 2021 r.

Grupa Apator odczuła pierwsze symptomy ożywienia popytu na urządzenia pomiarowe oraz specjalistyczną aparaturę dla energetyki.

Działając nadal w bardzo wymagających warunkach rynkowych, Grupa osiągnęła poziom przychodów ze sprzedaży zbliżony do ubiegłorocznego tj. 224,5 mln PLN - przy relatywnie równym udziale trzech segmentów (tj. Energia Elektryczna, Gaz, Woda i Ciepło).projektowanie urządzeń, a spółka Phoenix Systems z Grupy Atende za dostarczenie oprogramowania urządzenia, opartego o Phoenix-RTOS – otwarty, skalowalny system operacyjny dla Internetu Rzeczy.

 więcej

Powrót Wszystkie aktualności