Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2021/01/21

Zaangażowanie OFE w akcjonariacie Apator SA

Swój udział w akcjonariacie Apator SA zwiększają OFE.

W 2020 r. żadne OFE nie sprzedało akcji Apator SA (podobnie jak w 2019 r.), traktując swoje zaangazowanie jako długoterminowe. Łącznie, na koniec 2020 r., w kapitale zakładowym Apator SA udział OFE wyniósł 31,1%, co oznacza, że Apator SA plasuje się w top 30 spółek o największym udziale OFE na GPW. Jednocześnie Apator SA znajduje się również w gronie 20 spółek na GPW, w akcjonariatach których udział OFE wzrósł najmocniej w 2020 r.

 więcej

Powrót Wszystkie aktualności