Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Aktualności

Data: 2021/12/10

Zmiana składu Zarządu Apator SA

W dniu 25 listopada Rada Nadzorcza powołała Arkadiusza Chmielewskiego na Prezesa Zarządu Apator SA, a Tomasza Łątkę na Dyrektora Generalnego Apator SA.

Arkadiusz Chmielewski - Prezes Zarządu Apator SA, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Grupy Apator
Odpowiada za wytyczanie i realizację strategii oraz kierunków rozwoju Grupy Apator w ramach trzech segmentów biznesowych: Energii Elektrycznej, Wody i Ciepła oraz Gazu.
W Grupie Apator od 1993 r., odpowiadał za zarządzanie oraz rozwój segmentu Gaz, wdrażanie nowych technologii opomiarowania gazu oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Od 2005 r. aktywnie działał w zarządach spółek Grupy Apator, najdłużej w zarządzie Apator Metrix, w ostatnich latach także w zarządzie Apator Powogaz, zaś od początku 2019 roku współtworzy zarząd Apator SA, wytyczając kierunki rozwoju strategicznego Grupy Apator.

Tomasz Łątka - Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Apator SA
Odpowiada za rozwój obszaru automatyzacji pracy sieci i konsolidację segmentu Energii Elektrycznej w Grupie Apator.
Związany z Apator SA od 2003 r., początkowo jako konstruktor aparatury łączeniowej w dziale R&D, następnie manager produktu a w dalszej kolejności lider linii aparatury łączeniowej w Apator SA. Od 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Apator Elkomtech SA oraz członka Rady Nadzorczej Apator Rector – spółek specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań software’owych dla utilities. Koordynuje proces konsolidacji segmentu Energii Elektrycznej w ramach Grupy Apator.

Zdjęcia Zarządu

Powrót Wszystkie aktualności