Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

#PolskieMójWybór

Idea kampanii

#PolskieMójWybór - kampania wspierająca patriotyzm gospodarczy. Jest to podejście, które nabrało szczególnego znaczenia w dobie kryzysu wywołanego pandemią. Zaczęto zwracać większą uwagę na to, co bliskie, to co dostępne i to, co polskie. 

Odpowiadając na trudne pytanie czy w globalnej gospodarce, wobec swobodnego przepływu dóbr i usług, patriotyzm gospodarczy, rozumiany jako wybór lokalnie wytwarzanych produktów i usług ma racjonalne uzasadnienie - uznaliśmy, że idea patriotyzmu gospodarczego jest istotna dla każdego z nas. Podjęliśmy się działań na rzecz jego promocji, bowiem produkujemy w Polsce, a nasze rozwiązania oferujemy do krajowych spółek energetycznych. Współpracujemy z lokalnymi dostawcami i kooperantami, inwestujemy w nowe produkty, technologie i ludzi. Jest to zgodne z naszymi wartościami firmowymi, zwłaszcza z poczuciem odpowiedzialności, nastawieniem na rozwój i współpracę z całym naszym otoczeniem biznesowym.

Nie zamykajmy się na innych, ale wspierajmy to, co: bliskie, nasze, polskie.

 

Realizacja idei patriotyzmu gospodarczego przez Grupę Apator: 

Budujemy świadomość 

Polski, czyli jaki? W badaniu ICAN Research respondenci poproszeni o wskazanie polskich produktów wymieniali marki, których nazwy co prawda brzmią „znajomo”, ale polskie nie są (należą do zagranicznych koncernów). Czy o polskości produktu powinien decydować udział polskiego kapitału w konkretnym przedsiębiorstwie, rejestracja w Polsce, produkcja w kraju, zatrudnianie i działalność R&D w Polsce czy wreszcie – brak powiązań kapitałowych z zagranicznymi koncernami? Ministerstwo Rolnictwa zdefiniowało „produkt polski” w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych, definicji dla innych branż brak. Nie wystarczy też sprawdzenie prefiksu w kodzie kreskowym (590 na oznaczenie produktów polskich), gdyż nie daje on gwarancji, że dany produkt został wytworzony w Polsce oraz że zysk z jego sprzedaży trafi do polskiego przedsiębiorstwa. Trzeba włożyć sporo wysiłku, by sprawdzić, czy produkty są faktycznie wytwarzane w kraju, czy producent odprowadza podatki w Polsce, czy zatrudnia pracowników na miejscu, czy dokłada swoją cegiełkę do lokalnej infrastruktury. Masz wybór! #PolskieMójWybór

          

Źródło: badanie ICAN Research, 08.2020 r.

 

Menedżerowie firm i instytucji coraz chętniej współpracują z polskimi dostawcami produktów i usług. Wiele firm wprowadza własne programy edukacyjne wśród pracowników i prowadzi kampanie promujące patriotyzm gospodarczy. Także przedstawiciele Rządu RP głośno nawołują do solidarności gospodarczej. Tymczasem za wyborem polskich dostawców przemawiają dodatkowe argumenty: są konkurencyjni cenowo i dostarczają wysokiej jakości produkty. Jeśli dodamy do tego aspekty związane z ich pozytywnym wpływem na kondycję polskiej gospodarki, wybór krajowych producentów niesie korzyści dla nas wszystkich. Bądźmy solidarni! #PolskieMójWybór

Źródło: badanie ICAN Research, 08.2020 r.

 

Pracownicy firm i instytucji zapytani, czy kultywują patriotyzm gospodarczy, odpowiedzieli twierdząco (96% respondentów). Aż 79% menedżerów, reprezentujących różne branże i skalę działania, przyznało, że czują się odpowiedzialni za wsparcie polskiej gospodarki. Co to w praktyce oznacza? Wspieranie lokalnych inicjatyw i programów społecznych, bycie rzetelnym pracodawcą, płacenie podatków na rzecz kraju oraz współpracę z polskimi dostawcami produktów oraz usług. To prosty przepis, jak realizować ideę patriotyzmu gospodarczego. Bądźmy solidarni! #PolskieMójWybór

Jak firmy i instytucje rozumieją ideę patriotyzmu gospodarczego?

Źródło: badanie ICAN Research, 08.2020 r.

 

Co znaczy patriotyzm gospodarczy? To świadome sięganie po rodzime produkty i usługi. Obecnie co dziesiąty Polak uznaje pochodzenie produktu za najistotniejszą cechę przy jego wyborze. Najważniejsze dla nas pozostają jednak jakość i cena. Czy jednak za niską ceną nie kryją się często nieuczciwe praktyki zakupowe (np. przewagi kontraktowe sieci handlowych) albo brak zachowania przez producentów wymogów w zakresie bezpieczeństwa pracy czy ochrony środowiska? Im krótsze łańcuchy dostaw, tym łatwiej zweryfikować, jakimi standardami kieruje się producent. Masz wybór! #PolskieMójWybór

Źródło: badanie ICAN Research, 08.2020 r.

Eksperci o patriotyzmie

Europejski Kongres Gospodarczy

„Chrońmy swoje – jak dbać o swój potencjał, nie niszcząc wolnego rynku?” - to hasło przewodnie debaty eksperckiej pt. „Patriotyzm, protekcjonizm, rynek”, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC) w Katowicach (2-4.09.2020). Apator SA – po raz kolejny – był partnerem merytorycznym wydarzenia, a wśród ekspertów wystąpili także przedstawiciele Grupy Apator.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z debaty: Relacja >>

Wywiad dla ICAN Management Review

„Potrzeba nam wspólnotowej solidarności” - o konieczności wspierania się przez polskie firmy oraz kierowaniu się wartościami w biznesie w wywiadzie dla ICAN Management Review mówi Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA.

 

Cały wywiad do przeczytania: Wywiad >>

 

Debata w gazecie i na portalu Rzeczpospolita

„Polskie - mój wybór! Jak w praktyce realizować ideę patriotyzmu gospodarczego?” – pod tym hasłem rozpoczęliśmy projekt redakcyjny z dziennikiem „Rzeczpospolita”, w ramach którego odbyła się debata z udziałem przedstawicieli Rządu RP oraz biznesu. Rozmowy toczyły się wokół tego, jak w praktyce realizować ideę patriotyzmu gospodarczego na gruncie krajowym i europejskim.

Relacja z debaty: Relacja>>

Wypowiedź Mirosława Klepackiego, Prezesa Zarządu Apator SA: Wypowiedź>>